( * 7 ) , . _
ullatenus permittemus , ut illa Imperio ßonoque ejus publico'contra fas aequitatem detrahantur nifi doceatur , quod cum legitimo Collegiali Ele & o - rum omnium confenfu alienado fada fuerit , tales tarnen in polterùm con - fcnfiis ab Eleftoribus , Principibus , Sc Statibus impetrandi erunt . Praste -
rea in caufis magni momenti Sacrum Roma -
Z^m quod fitpra Art . 3 . num Imperium concernentibus , qua : alti
forent praejudicii & confequentia : longioris , initio Ele£fcorum tanquam intimiorum noftrorum Confiliariorum , ac pro re natâ , etiam aliorum Principum , Sc Statuum Confilio utemur , & line iis defuper nihil ordinabimus . J
XII .
De Circular um reintegra - Reintegrationen ! quoque Circulorum Im - tkne , concluforum r / ianutentio - perii fi interim perfeéh non fuerit , promo - * >e , tic de ordinaria Imperii vebimus , eumque in fincm Circulorum Di - difpHtutione . reéloribus Principibus , & fi opus fuerit . aliis
Maioribus Circulorum Officialibus aíTiftc - njus , nec impedimentum ullum afferemus , fed potius omni cura & Audio ordinabimus , ut illa juxta Inftrumentum Pacis Se Imperii Conftitutiones ad perfeétum ílatum deducatur , ac in eo continué confervetur , ac id omn : quod in executionis ordinatione ejufque melioratione provifum fuit debité obfer - ▼abimus / nihil in Imperii executionis & Circulorum Ordinationibus immu - tabimus , nifi id quod circa praedi & am executionis Ordinationen ! in univerfali Dixtâ ab omnibus Statibus concluíum & acceptatum fuerit / Ordinariam que Imperii Deputationem infuo ftatu inturbatam relinquemus , ac in ea non nifi etiam in univerfali Diacta , & cum Eleótorum , Principum ac Statuum fenfu , tam quòad deputatas perfonas , quâra earumjura & alia quidquam immutabimus , íalvá tarnen Romanorum Imperatoribus in talibus Deputa - ' tionumConventibus , juxta Imperii Leges competenti authoritate , & me - diantibus Caefareis CommiíTariis , precedente cum Statibus concordanza , prout in Diaetisfemper pra & icatum fuit & obfervatum .
XIII .
De rat ione ac tempore gene - Cafu etiam quo Comitia ceíTarent , ea , ralia Imperii Comitia indi - ut minimum decimoquovisanno , Se quo - cendi . ties Imperii fecuritas , & rerum Status , vel
Circulorum neceflìtasrequirent , cum Elec - torum confenfu , vel etiam fi ipfimet Eleftores nos commonefaciant aut re - quirant , in Imperio Nationis Germánicas indicemus / & ante indiétionem 'um iisdem vice qualibet tam rationc temporis , quàm loci concor -
D i dabi -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.