( if )
câilcedemus nec cos ultra editionem antiquorum paâorum Familia : grava - bimus , multò minus Inveftituras ob prœdi & am editionem pa & orum Fami * li * ( quorum tarnen validitati , & vigori , fi juxta Cxíarea Privilegia rii Conftitutionibus conformia , & fundamentales Imperii Leges inita fue * rint , per tales Inveftituras nihil ademptum fit ) five novorum , five anti - quorum , & illiquidas ac controverfas feudales Taxas procraftinabimus , ne - que in Imperii Feudis fidelitatis juramentum ad Dornum etiam noftrim ex -
tendemus , & cafu quo Eleólor , Princeps , , De Inveftituris a Tutoribus aut alius immediatus Status 8c Imperii Feu - nomine Puptllorum fttfeipien - datarius è vita excellent , minorcrque aitate ■dit . Feudi hsredes five púberes , five
res reliquerit , tenebuntur Tutores tor poft fufeeptam adualem Tutela : vel Cúratelas adminiftrationem , Pupil - lorum fuor um ab imperio dependentia Regalia & Feuda * Intra annum & diem a<âualiter querere , & in fecutura Inveftitura , confuetum fidelitatis juramentum pr«ftare , ac Cancellari« Juribus fatisfacere , cui Tutorumfuf - ceptioni , & jurat * promiífioni îpfi aitate minores , poftquàm ad puberta - tem , & reipeétivè majorennitatem devenerint , perindè erunt alligati leu obftriâi , ac lì astate minores ipfimct poil : iulpeptum Regimen íufeepif - fent , ac Jucamentun» fidelitatis praeftitiflent ; ècontra hos «tate minores , poftquàm ad pobertatem , vel majorennitatem pervenerint , ad nuïlam áliam talium Feudorum & Regahum fufceptionem , & fidelitatis juramentum , tò minus ad duplicatane vel ampliorem Taxa : Feudalis exfolutiòrtem conftrin - gemus , fed prima Tutoribus conceda , Inveftiturâ plané contenti crímtíá , - quod ÔC de iis Feudis erit intelligendum , quae Imperii Vicarii virtute Aure« Bulbe concedere poííunt .
Litterx quoque feudales & expeftative De ExpcEtativis ad futura fuper Feudi» Sacri Romani Imperii , in ntil - ■VAcantia Feuda . Vtdeantur la alia impofterùm , quam Imperii ci . 29 Capit . Jofeph . art . 30 . ria expedientur & concedentur , e« verò , Leopol . & Feri IF . art . 3a . quae in pr«judicium concedami« & cônfir - Ferd . III . art . 2 . 8 . Ferd . II . nutarum à PrsdeCelToribus Imperatoribas •hinc inde innevatii ex pedati varum , ac defuper ini toraci coh -
firmatorumque Famiii« paóiorum , ad alios in antiquis feudalibus htteris non cortìpre - henfos extenise fuerint , piane erunt inva - De Fendts caduca & ulti - lid« . ,
tioti tir um difpofittone juxta Si etiam impofterùm Feuda cádtica per
D obi -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.