9rt . 18 . Rudo ! : 11 . & Ferd : I . gravati íuerhíf , iJiplum veluti imolcrabi ! c art . 19 . Carel : V , ' tollemt ; s , abföUab'inuu , ac in pofterùm ri nullsífcnuspermittemus , nullaquc exemp - tionis privilegia ampliùs conccderrlus , & e# , quse durante Bello finé ¡Eledoralis Colíegii
) . affenfu concefía'íunt caífarausv & pro nulli s
•'i : j . oijsíiaut * Jtiedojlp^pbiÉ & . apoijqiialduì mtnojrç .
F ) e EUBorum ac fuorttm Pariter volumus , ut ii Status , quitus à Aulìcorttm exemptiomous ad noftris Antecefforibus Romanorum Impera - tenorem art . fi . Capit . Jo - töribus cum confenfu Eledorum , & hâcre - ftph . art . i\ . Leo poi <>rt . ii< fervanone , VeJ nova Tdonia tonedfa , ve ! Ferd . IV . gr Ferd . III . art . antiqua aueta , feu prorogata fuere , ut li } . Ferd . II . art . 14 . . Matth , tos Eleâores , corum Legatos , & Confilia - art . io . Rudol . 11 . hinc inde rios , horumque Viduas & Liberos , prout innovati . & eorum Subditos , lervos familiares , ac alias
exemptas perfonas , eorumque Bona talibus riovis , auétís aut prorogai is Teloniis non graventled in omnibus locis iuorumPrincipatuum , ac Provinciarum cum fuis Bonis ac Mercibus libere tranfire , alcendcre , vel defeendere permittant , aliàsque ratione auétiTe - •lonii certo praemiflo modo fe gérant , ac defuper mediante fpeciali Reverfali erga Ele & ores efficaciter fe obftringant : eos vero , qui hujusmodi Rever - falia needùm extradiderint , omni rigore , & fub poena perdenti conceffi Privilegi ! commonebimus , & adftringemus , ut fe huic debito dent , & abíque mora diäas Revcrfales Eletìoribus exhibeant ; iisverò , qui in pofterùm prseferipto modo nova Telonia , vel antiquorum augmentum , feu prorogationem impetrabunt , ante extraditionem hujusmodi , Reyerfa - lium noftras Cxfareas ConceiTiones nullatenùs largiemur , aut expediri per - mitremus . i Ut vero de hinc & inde in Imperio Terrà & Aquâ introduisis novis Teloniis , & antiquorum augmentis , praeter alias impofitiones & exaftiones , an & qualiterquivis Praetendens defuper jus habeat , informalo firmior haberi poilìt , penes cujuflibet . Circuii Diretìorem Principeminqui - remus , defuperque fpecitìcationem dari nobis curabimus , & cafu quo for - fitan Circuii Direílores Principes ipfimet contra hanc Teloniorum tionen ! peccarcnt , talem ipccifìcationem , Se iuformationem à vieillis & gravatis Statibus accipiemus , & ad abi Et quia $quitati conientancum eft , ut Extcnfio fupr uditi a cxewp - Elctìoruin , Principum ac Statuum , eorum - tims . C } que

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.