( io )
neat : prater luec cuivis Elettori , Principi acStatui , uti quoque Nobilitati immédiats permiflum erit , fe atque fuos ab antediélis gravaminibus ut ut poterunt , liberare ac cximere .
Cum vero accidat , quod vocabulo Telonii Nova e¡»orttmcumc¡ue telo - interdùm non utantur , led íub abufu ac niorttm abrogatio , jnxta art . pratextu depolìturae autStapula ; , vel aliàs 20 . Captt . Jofeph . & art . 21 . ab afeendentibus ac defcendentibus Navibus Leopol . 8i Mercibus , tantundem ac verum Telo -
nium exigant , ficque Commerciis ac navi - gstionibus , per indebitas & coa£las onerationes , & exonerationcs frumento - rum , aliarumque mercium ingcntia damna , gravamina ac impedimenta in^ ferant & producant : Hinc ilia omnia & lìngula , tam durantibus Bellis , quam antea in cuii & is Fluminibiis , & navigabilibus Aquis Imperii , fine diferimi - ne noviter attentata , & fine ordinato confenfu Eleftoralis Collegii obtenrse concesiones , vel aliàs in uno alterove loco fuppofitac ulurpationes íub quo - vis colore , aut nomine obtentx fuerint , vel authontate propria duite , nulla ac invalida , nullsque & invalida» fint , tales etiam à nobis ne - mini cujufcumque Dignitatis ac Status fuerit , absque praediâi Electorate Collegi confenfu ac permiiTìonc concedentur , & unicuique Elctìorum Principimi ac Statuum , qui fe defuper gravatum fentiet , liberum efto pro avertendo tali gravamine ut utpoterit , fe ipfum adjuvare : attamen per hoc iis privilcgiis , qu * Electores , Principes & Status cum immediata te à defundis Romanorum Regibus aut Impcratoribus ilio tempore , quo Ele & orum conienfus per pafta & Capitulationes adhuc introduäus & necef - farius non erat , legitimé obtenta , vel alios pacificò obfervatum , nihil prar - ^udicatum aut derogatum efto , fed à Romanorum Imperatoribus ad dccen - tem requifitionem cönfirmabuntur , & Status circa ea inturbati relinquen - tur ; omnia vero illegitima Telonia . Stapulas ac depofituras in Terris ac Fluminibus , eorumque abuíus , fi qui irrepferint , cafl'amus & abrogamus , ñeque illorum aliqua in pofterìim nifi praevio unanimi Eleöorum conienfu concedemus .
f Cum etiam haétenusElefíores in fuis na - Excmpt iones tontra Elette - vigabilium Fluminum ac aliis Teloniis , ntm telonia conceda invalida : multis ac magnis exemptionibus contra li - yideantnr arf , 24 . Captiul . bertatem & obfervantiam , faepius per pro - fofeph : art . Z 5 . Leopol : & Ferd : motoriales ac exemptionis mandata , inque Ilr . art . 16 . Ferd . III . art . prsejudicium Electoralium Telonii Jurium 25 Ferd . II . art . 24 . Matth : conceíla privilegia , aliifque riis requifit : &
gravali

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.