( 17 ) - i .
Incolis & Subditis notabilia damna , pr * judicia & gravaminaintulcrunt , & adhuc indies inferunt , cura Confilio Eleftorum Principum ac Statuum , pro - ut & antehac qualiter iis obviam iri dcbeat , confultatum , fed hucufque cxecutioni datum non fait plane abrogabimus / nulliquc ulla Privilegia circa Monopolia ( five id fiat in Commerciis , manufaduris , artibus , aut aliis iub litica inftitutione comprehenfis quovis nomine cenfeantur ) concedemus , fed obtcnta veluti Imperii Conftitutionibus contraria caflabimus , & revoca - bimus , / & fiinvicinis Provinciis tranfitus & introdudio , ac vendido fadi - rum in Imperio manufadurarum , aliarumque legitimarum Mercium fint^ro - hibita , aut in futurum prohibeantur , tales prohibitiones veluti libertan Commercii contrarias , rcvocari corabimus , aut in contrarium even turn providebimus , ne ècontra alias didarum Provinciarum Mcrccsin Imperium ñdvehantur aut admittantur .
V 1 il
Nov * tclomuprobibitajux - Nulla praterca telonii Jura cùm Natio ta art tea I . , xo Capitel : fo - Germanica , & Sacrum Romanum Imperium pip h : art . zi . Lcopol : art . 19 . Terrà Aquâque íummoperc iis gravata fint , Etrd IV . art . 20 . Fcrel . III . ( exccptis iis . quae ante prxfentem Capitula - ■art . i 17 . ford . II . art . 19 . tionem cum obfervationc debitorum tum 'Matth , art . \j „ Rtidol . / / o & temporij requifitorum , & jam per Ante - Ferd I . nccnon art . 18 . Carel , ccílores noftros Romanorum Imperatore« P\t additi * addendi / » lv " ri praefertim Imperii Ele & oribus conce [ fa funt , ? & in obiervantiam deduda , prorogata &
perpetuata ) idenovo concedemus , ncque antiqua augeri , feu prorogari fa - ciemus , ncque pro nobis erigemus , augebimus , aut prorogabimus , nifi ■non tantum omnium , & fingulorum E'cdorum feitus ^confenfus , atquc Collegiale Confilium'UoÁnimi cqnclufo ça , çond^tione inhí^pundis praexdffçi rit , ut ne qtiidem unius Eìedoris contradidio & difTcnfus appàreat , fcd tíñú nia & lingula illitis Collegii vota concordent , prout in hoc cafu majora huJ - latenùs attendemus , & fine pneviisunanimibus votis nihil dcccrnemus ; rum etiam nifi intereflati vicini & Circulus , in quo novum telòniiirrt cri - gendum , aut antiquum augendum , prorogandum , aut perpetuandum ret , deiuper priùs fuerint auditi , ipforumque in contrarium rationcs ac gravamina debite confiderata , & ad Juftitiï lancem fuerint rata , / .
Paritjer omnibus , qui pro novi telonii De Privilegiis pro novorum erçdione Terrà aut Aqua , , vel proantiquo - telontorum erezione , juxt * rum augumento vel augumcnti prorogatio -
C ne

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.