& Leopol . art . 7 . Ferd . IV . & III . art . 6 . Ferd . II . Matth . Rttdol . II & Ferd . I . nec non art . 7 . Carel . V . tis addendis .
C r< ? )
quilìbet ad debiti fui exfolutionemcompellatur , & contra contumaces jux ta execiitionis ordinem proccdatur .
V I .
Federa qua in Imperio li - Ñeque nos pro nobis tanquam Eleftus cita , & q uomo do 'concludenda Romanorum Imperaror in negotiis Imperii juxta art . 10 . Capit . Jojeph . ullam Confoederationem , aut unionem
cum exteris in & extra Imperium faciemus , nifi priùs Eleâorum Principum , ac Sta - tuum confenfum in Dixta ad id impetrave - rimus : quòd fi vero publica Talus ut utilitas majorem feílinationem requireret , tunc omnium Eleétorum confenfum opportuni« tempore ac locis , & quidem in Conventu Collegiali , & non per ieparatas declarationes , donecad communem Imperii Conventum perveniri poffit , prout in aliis Imperii fecuritatem concernentibus ncgotiis , ita & innocob - tincbimus ; / fi pra : terca inpofterùm noftrarum haereditariarum Provinciarum nomine , ulla feedera inibimus , id non aliter , quàm fine damno Imperii , &
juxta pacis Inftrumentum fiet . Omnibus prsterea ac fingulis Imperii Statibusquoties eorum neceflìtas , aut interefle poftulabit , li - citum efto foedera inter le , & cum Exteris inire , ita tamen ut illa R omanorum tori , Imperio , Paci publica : , Monafte - rienfiqueacOinabrugenfi contraria non fint , nec id omne aliter fiat , quàm juxta illarum tenorem , & fine laefione Juramenti , quo Status quilibet Ro - manorum Imperatori , & Sacro Romano Imperio obftringitur , necaliterpe - tita ab exteris Principibus auxilia fubminiftrentur aut prasÜentur , quàm fi fine Imperii periculo preftari queant .
V 1 K
Ulteriùs politica : difciplinae ordinationes^ utconclufae funt , aut inpofterùm in rii Diactis concludentur , fervabimus , & Commercia Imperii quantum in nobis erit promovebimus / magnas quoque Societates & Mercatores , aliosque qui fuis pecuniis pro libitu , & cum ufuris ac illicitis ante - emptionibus , nec non monopoliis moda multa Sacro Romano Imperio ac ejus
Incolis
De Fœdenbus omnium perii Statuum tam inter fe quam cum exteris juxta art . 10 . Capit . Jofeph .
De Commercili Monopoliis & ufuris , ad tenorem art . 19 . Jofeph . art . 20 . Leap . art . 18 . Ferd . IV . art . ly . Ferd . III . art . 16 . Ferd . II . art . 18 . Matth . Art . , 16 . Rudol . II . & Ferd . I . nec nen art . 17 . Carol . V . additis addendis .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.