, ( I ? )
titulo per exteras Nationes praeiSdiis , quartiriis , ac ttliis incommodis beJ - licis fummoperè graventur , & idcircö pace tarn pretiosè acquifitâ in nullo ' • : gaudere valeant , ae Imperio fubtrahantur , & quafi ad mediatos reducantur itatus . Hinc promittimus non modo per fedülam interppfitione . m illa rogan curare , fed etiamvigore Conftitutionum Imperialiu^providebimus , ut diâis immediatis Principatibus , Eedefiis , Comitatibjjs , , ac Dominns efficaciier affiftatur , ut in fai immedietate per omnia maiseant : in quibus omnibus , nos Ele & ores , Principes , ac Statu« , Imperialem Nobilitatelo una cum omnibus VaiaHïs , ac Subiitis pro poffibili defenderoi * s , manute - nebimus , & ècontra nullatenìàs moleftari perujittemus .
V . . vO
" De hovn Contributiombas ac Pariter Eleâores , aliofque Sacri Romani >
Taxarnm tmpofìttombus j vi - Imperii Status , Cartellari« , & itineium
demtitr art . 16 . Capital , fu - peetmiis , impofitionibus , & contribuña -
fepb . art . * 7 . Leepol art . 14 . ni bus abfque neceíEtate nop onerabimus ,
Ferd . IV . art . 1 3 . Ferd III . aut gravabimus . lit in permits urgenti«
art . io . Ferd . II art . ti , neceliìtatis cafibus Steuras , & fimiles im -
Aiatth . art . ft . Rndol . II . & politlones tam pacis quàm belli tempore
Ferd I atcjue art . 12 . Carol , non aliter quàm cum confiliö , prjBÍcitu , ac
V . htne inde immutati . confeniii Ele & orum , ac Statuum in univcr - / .
fali Diaeta imperabimus , eas in Urbibus in quibus ordinariè exfolvuntur per eos f qui ad id à Circulis commiflì fue - rint , colligi curabimus , providebimufque , ut reliquiae conceflarum antea Imperii Steurarum cogantur , & à roinummarise Adminiftrittose vice quali - bet , vel fi tempore impofitionisita vifumfuerit , inproxiwèiocyturaDiae - tà , Imperio occeptiratio ieddatur , nifi tales fuoriftt impofitiones . , qua ? 1¿ - 4>erae Romanorum Imperatoris difpoíitioni reliélx fint , placitafque à Sta . - tibus Imperii Contributiones , & Subfidia , ad nullum aliunj . finem ( quàcïi viti aflenjfum fuit applicabimus , ncque permittemus , ut Status aliquis qui Votum & SefTìonem in Imperii Conv - entibus habet , í»b quocurnque privilegi ! practextu fe eximat , aut ab exteris eximatur ; nuilas quoque exenjptiones
aut moderationes onerum & matricula ; , , fiqc De moder attorie matricuU prsídtu & conienfu Ele & orpm Priqcipum , quod concordat ex parte tum ac Imperii Statuu m concedemus , / fûHpoaùs if ' art . la . Capit . Jofepb . & Leo - curabimus , ut punflus redintogr«ioni'¡ Cir - pol . I . culorummoderationismatnculîE & pcr . tîqua -
tionis in univerfali Imperii vel fpeciali mo - derationis Diaeta ante omnia cxaminetur ac dijudicetur , lac de caetero Status ] ) 1 quilibet

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.