C 14 )
Imperio noft prejudicial ! litiyáébimus , . ita tamen , ut durante iimili bello ?
aUt alias iri Eleótorum Principum , ac Sta - De nova per ImperìumTcr - tuum Provinciis , & Territoriis nulla nova talitioram conßrntttoite jrtxta Fortaiitia extruamus , nec antiqua renove - nrt . 13 , Capit . Jofeph . & Leo - mus , multò minus hoc aliis permittarnus , ut poi . quod id íolum Provincie Domino juxtalm -
perii Conftitutiones in Tuo Territorio face - Di ? pncis conclu fotte & im - re competat ac liceat . Nullam pacem fine ptemento , juxta art . 13 . Capii» Ele£torum Principum ac Statuum i / i# . - tione & confenfu inibimus , acprsiertimin
cafum fecuturae Pacis , feriò curabimus , ut ab hoftibus in Imperio occupata , feuinEcclefiafticis & politicis immutata ad oppreflórum Statuum ac Subditorum confolationem in veterem fundamen -
talibus Imperii Legibus & Pacis Inftrumen - Pr 01 eft at io AcMbolicomm tis ( fubquibus ramen Auguftana : Confef - emtrci Pacem Rjfwicenfem qrto iìoni addidi Ryfwichenfem Pacem intellec - Ad Religionem . tam nolunt , Catholici vero ad fuum locum
- talem refervationem remittunt ) coofbrmem
Statum reftituantur L praccipuè vero ea quae Ofnabrugi ac Monafterii inter AntecelToremnoftrüm , nec non Electores Principes ac Status ex una , & alios paciicbntès e * altera partibus tratìata & couclufa fuere inviolabiliter obíefvabimui , ècontra nec per nos , nec per alios quidquam faciemus attfentarí * umile haec universalis ac perpetuò duratura Pax , & vera finccra -
que amicitia debilitari aut rumpi poflìtSe De modo in confcrihendis quia exteris interduin Principibus militem per Imperium miltttius ob fer - in Imperio confcribere permittitur , & in vando , videutnr * Yt 15 . Cu - Inftrumento Pacis , ac Imperii Conftitutio - pttul . Jofeph , art . 16 . Lcofol . nibus jam fatis eñ proviíum quoufque Sta - art . 13 . Ferd . If . & art . 1 : . tus aliquis aut Imperii Incola fe exterorum •Terd . III . fervitio addicere poíTit , fi porrò à nobis
vel aliis miles aliquis - inImperio , velia no - ftris h«rcdhariis Regnis pro exterorum Prineiptim fervitio conlcribatur , provideMm'os , ne imperium nrálítum numero derrudetur , neve Eledores Principes ac Status imperii una earn omnibus ipforum Subditis in fi m il i conferiptiotte , tranfitu , hoípitii - s , armi - kftris , vel aliàs quovis modo contra Conftitutiones Imperii , aut Inftrumentum Pacis graveatur , aut è - ■cantra proceditur . \ Poftquaih vero interdum etiam accielit , ut nonnulli mediati Principatus - , Ecclefiacjj - Gúmicatus » ac Darainia fiwc ullo jure . , ac
titulo

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.