( Be Direttorio & public rie tax arum in Generalibus perii Diati s , jux Ai art . 45 " . Cap it , fofcph . art . 4 6 . Ltopol .
C Ì3 )
Et quia in politicis & taxas ©rdinationi - bus , in Imperialibus ac Eletìionis Dia ? tis Dire & orium modcrari , & tales or I V .
In omnibus Confultationibus Imperii ne - gotia concernentibus , prasfertim lis qua : in InftrumentoPacis nominatim exprefia funt , & fimilibus Eledores Principes , ac Status fuofuflfragii jure gaudere permittemus , nec quidquam in talibus negotiis , fine previo Collegiali in Disetis ac libero con - ienfu ftatuemus , aut ordinabimus .
Pariter tempore di & i noftri Regiminis cum vicinis & collimitaneisChriftianis Prin - cipibus Pacem colemus , nullam illis difleii - fionis cum Imperio anfam praebebimus , nus Imperium exteris Bellis implicabimus , fedabomniaflfiftentiâ èquâlmperio pericu - lum , aut damnum oriretur plané abltinebi - mus , ñeque lites , diífidia , aut bella inveì extrà Imperium illius caufâ Tub ullo quovis prxtextu , fineEle£torumPrincipum , acSta - tuum in univerfali Dista , vel ut minimum Eleótorum prajfeitu ac confenlu incipiemus , aut fœdera inibimus ; Caepta verò talia bella , juxta tenorem Imperialium Conftitutionum , executionis . •rdinis & Inftrumenti Pacisgerentur , ac Generalitas , una cum conftitutis à nobis , & Imperio in pari numero ambarum Religionum Confilii bellici Direttore & Confiliariis , totufqueExercitus nobis 6i Imperio fidelitatis Jii - ramentum pneftabit , prout fimilia omnia in emanati«» circa tales belli cafus Imperii ConftitutioniSus requiruntur & continentur . Ubi vero nos ratio - ne Imperii , vel ipfumImperium bello impeteremur , tunc cujufvis auxilio
B } Imperio
De jure fuffrUgii Eletto - rum aliorumcjne Impertí Sta - tuum , jnxta citât , an , 3 .
De reciproca pacit tarn in Imperio quam cum vicinis eon - firvatione , juxt a art 13 . Ca - pit . y oft ph . & Leop . art . 11 . Ferd . IV . & III . art . 9 . Ferd . Hart . it . Matth art . 10 . Rudol . II & Ferd I . nec non art . m . Carol . V . mm aus tandis .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.