( IO )
gura , necnon Principibus acStatibus ( immediata Imperii Nobilitate prehend ) acquifitornmjurium , Jurisdiftionum acPrivilegiorum .
Et quia nobis convenit , uthifce promit - Dc Regis Romanorum Cm' timus , Coronam Regis Romanorum ante tiatione , juxta art . 36 . Cnptt . omnia fufcipere , omnia in eo aftu prsefta . Jòfeph , art . yj . Ltvpoi . ejmbus bimus , ut decet , omnefque ac fingulos ex parte concordat , art . 3 7 . Ele¿tores pro exerccndo fuo officio ad Co - Ferd . IV . art . 39 . Ferd . III . ronationem invitabimus , & qua : inter am - nrt . 37 . Ferd . II . art . 38 . bos Eleâores Moguntinum & Colonicniem Matth , art . 31 . Rudol . 11 . & ob ortas interipfos Coronationis caufa dri . Z7 . Ferd . I . troverfias , jam dudum amicabiliter tranfafta
funt , hifce confirmamus ac approbamus .
Elcdorcs eorumque pofteroi & heredes De Regis Romanarum elee - in libera fua Elezione juxta aure® Bulls loni . Videantur art 35 . Capit . norem rclinquemus , & potteaquam nupcc - Jofeph . art . 36 . Leopol . & rimè Ratisbonae juxtatenorem art . 8 . Inftru» Ferd . IV . art . 38 . Ferd . III . menti Pacis circa Eleétioncrn Romanorum art . 34 . Ferd II . & art . 35 . Regis , etiam fuperftiteEletìo ac Regnante Alatfh . bine inde locupletati . Romanorum Imperatore , ab Eleétoribus ac
Principibus conventum & concordatum fuit , «t Electores ad Elcftionem Rominorum Regis vivente Imperatore non fa» cilè procédant , nifiiis in calìbus quibus vel Ei^étus & Regnati« Romano - , rum Imperator , Imperio excedere , & alibi continue , aut nimis longo tem * porecommorari vellet , vel ratione provcäs lu« artatis , aut continus infir - mitatis rigimini ultra pneefle non poflct , aut ai . às urgens qusedam neceflì , tas , à qua Sacri Romani Imperii confervatio ac Talus penderet , Ele & ionem Romanorum Regis etiam vivente Imperatore requireret , & ut in talibus , aut aliisoccurrentibus ac iupradiétisncceliìtatis cafibus , ab Eleétoribus Uo - manorumRegis Eleftio cum , vel fine Romanorum Impcratoris Regnantis con'enlu , fiispetitus & fine gravi caula recufatus fuerit , inftituatur . & ab ipfis juxta Auream Bullam , & fuas erga Sacrum Romanum Imperium obli - ^ationes ac muñera libere , ac fine ullo impedimento procedi poflìt , Nos liane Ele & orum ac Principum concordatam inter fe ordinationem , . prout prïfentibus facimus , approbabimus , nofque illi conformabimus .
Concedimus quoque ut Eleâores , za privatis Eletiorum con - dum juxta auream Bullam ac pro re nata feu vetìtibus , juxta art . 6 Capit . Statu Imperii urgente ipro ipforum neceilì - fojiph & Leopol . art . 5 . Ferd . tatibus , & quando grayatoriam incumben -
tiara

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.