procedendum . Fìdtatur citât , dentis ac rixae in Imperio concitantür ) pia - art . 2 . Capimi . Jofeph . & Leo - ut par eft puniemus , Scriptaque & im - pel . . prefla caflabimus , & tam contri Authorcs ,
qu5m complices ferió procedemus , omnef - que contra di & um Inftrumentum Pacis editas proteftationes & contradi & io - nes , quocunque cenfeantur nomine , & undccunque oriantur , juxta teno - rem ejuidem rejiciemus , & annullabimus , prout dudum rejeâae & late iunt , ncque permittemus , utConfilium noftrum Imperiale Aulicum ad Fifci , vel aliorum inftantiam in caufarum agnitione , aut Librorum Com - miiTarius Francofoni ad Mœnum in ceniura & Librorum confiicatione uni parti magis faveat , quàm alteri .
De pnedicatis EleBorum . Sacri Romani Imperii Eleétores , tanquam
intima ejuidem Membra , & capitales nas in fpeciali & fummâ confideratione habebimus , illifquc prout in cipio hu jus noftre Capitulationis faétum , predicata refpcftivè Reveren - diflìmi & Sereniifimi dabimus & continuabimus , in rebus momenti rium concernentibus , juxtà Aureas Bulla : prefcriptum , fine tamen prejudicio Inftru - menti Pacis , eorum confilio utemur , nec quidquam fine ilio faciemus aut ordinabi - mus , eos in fuis Eledoralibus Dignitati - bus , & particularibus Juribus , Jurisdidio - nibus , preeminentiis ac prorogativi * con - firmabimus , & communi Eledorum Prin - cipum ac Statuumconíeníuere & umBrouní - wicko - Luncburgenfem Eleéloratum , & ad - junòtum Arcliitheiaurarii munus , juxta emanata Imperii Decreta , de dato j o . junii 1708 . & 13 . fanuarii 17x0 . manutenebi - mus , prout & Eledorum communes & fpe - ciales Rhenanas conf^edcrationes , utpote qua : antchac cum ratificatione & approbatio - ne anteceflbrum Caefarum honeftè funt ini - taî , & quod defuper ulteriùs Domini tores univeríaliter ac invicem pro coníulto invenient & concordabunt , etiam ex noftra parte approbabimus & confir - mabimus , fine tamen prejudicio Inftrumenti Pacis , ac aliarum Imperii Le -
B gum ,
Quitus in rebus confilium & con feti fus E leí } or um fit re - qutrendus , quod ex parte cordat cum art . 38 . Capit . feph . art . 39 . Leopol . art . 40 . Ferd . IV . art . 41 . Ferd . III . art . 39 . Ferd . II . art . 40 . Matth .
De muñere Archithefaura - rii novo Eleftoratui annexo .
Rhenana Confederationes tjua valida , fecundùm art . 6 . Capit . ftjeph . & Leopol . art . f . Ferd . If . & Ferd . III . art 4 . Ferd . 11 . & Matth .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.