Proteflatio Acatholicorum contra Romana Eccleßa defen - fitnem , jttxta art i . Capimi .
. . ( 7 )
firmabimus , ipfofque defuper uti Ele & us Romanorum Rex manutenebi - mus ac protegemus , & nulli contrarium Privilegium concedemus , & cafu quo ante vel durante bello in contrarium concerta forent , quae in Inftrumen - toPacis approbata non fuerint , totaliter cafiabimus & annullabimus , prout
hifce caflamus & annullamus ; Quantum au - tem in hoc articulo Sedem Papalem & mum PontiHcem attinet dedarárunt Augu - ftana : Confeffioni addidi Eledores pro fe , Jofeph . Leopol . Ferd . IV . III . Principibus & Statibus una cum libera ejuí - II . Matth . & Rudol . II . dem Religionis nobilitate , quod nos defuper
non obligent ñeque praedida advocatia Paci religiofae ac prophanae , nec non Monalìerio - Ofnabrugicae prsejudicare aut opponi , fed iisdem par prote & io praeftari debeat , prout nos didis Eledo - ribus & univerfis eorum Religioni addidis tenore praefentium promittimus ac obligamus .
1 L
Imperium quantum in nobis erit , tuebi - mur , & amplificabimus , neque ullam Suc - ceifionem hsreditat iarn prjetendemus , aut procurabimus , neque ad perfonam noftram aut heredes vcl pofteros aut quemvis alium applicare tentabimus ; Auream Bullam cuín fecuta novi Brounfwicko - Luneburgenfis Eledoratüs extenfione , Pacem Religiofam ac prophanam , una cum manutentione fe - curitatis Provinciarum , prout Augufbe an . no 1555 . in Dieta Imperiali concluía , ac - ceptata & meliorata , ac in fubfecutis Re - ceiribus Imperii confìrmata fuit , praecipuè a . Capit . Jofeph . Leopol . Ferd . vero didum Monafterio - Ofnabrugicum In - IV . III . & II . nee non Matth , ftrumentum Pacis ( quod tarnen in iis quae
continet , ad favorem Corona : Gallics : ex co quod nororiè ab ipio Imperio bellum sens ex urgentiffimis cauiis contra dichm Coronam declaratum fit , irritum modo eft , nec vltrà amplius Obligatorium ; prscipuè Ve Domo Palatina ejufqui quidquid tam in art . 4 . § j . refpeétu devo - " » eteri Ele ft or at h . luti veteris Palatini Eledoratüs & muneris
Archi -
Imperium femper elefttvum juxta art . 35 " Capit . Jofeph . art . j6 . Ltopol & Ferd . IV . art• ^ ij . terU . ¿II . mrt - Ferd z . art . Matth , art . 30 . Rudol . II . art . 26 . Ferd . I . tfr art . z8 . Carol . V .
De Aurea Bulla novocjue Eleftorat» .
De Pace religiofa prophetna & Weftphalt * , ad tenorem art .
& Rudol . II . hins inde locu~ pie tati .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.