De protezione Nattonis Ger' manica omnium ¿¡ne Imperii Statuum confervatione' . ad teno - rem art - , 3 . Capital .
fofepb : Leopol : Ferd : IV . III . & li nec non Matth : Ru - dol : II . & Ferd : I . & art . 4 . Carol : V .
( <ì )
uti & Nationen» Germanicam quacunque via , & Sacrum Romanum Imperium ac tores tanquam precipua Membra & Sacri Romani Imperii capitales Columnas , preci - puè vero Saculares Electorales Familias in fuis Primogenitur * Juribus fine ullâ reftric - tione juxta tenorem Aureas Bulla : , ac prae - fertim tit . 13 . , ne^c non & alios pes , Prelatos , Cojrfites , Dominos ac tus , unà cum immediata Imperii libera Nobilitate in fuis Prerogativis , Ecclefiafticis ac Saecularibus , dignitati - bus , juribus , facultatibus & authoritatibus , & alias quemlibet in fuo fta - tu & bonis tuebimur , ac iimiliter cuilibet Imperii Statui liberum ftium
Votum & Se ( Tionem in Comitiis relinque - quemus , nec finé confenfu Eleétorum Principum ac Statuum quemquam feifionc fuá & voto fufpendemus aut excludemus ; ncque ullum Principem , Comitem aut minum ad Principum aut Comitum legia admittemus , nifi priùs Principum , Comitum aut Dominorum immediatis nis ie fufficicnter qualificaverint & ad lejas tali ftatu dignas in certo Circulo ad - miíll & obftri & i fuerint , ac praEtcr hasc nia , una cum Elettorali , Collegium illud five fcamnum in quo aflfumentur eorurndem admiflìoni ordinatè aílenferit . Ñeque permittemus ut Statibus in eorum Territoriis in Religionis , Po - liticis & Juftitiae rebus contra infirumentum pacis & inabilita obligatoria pafta prsjudicium ullum feu ufurpatio inferatur ; Preterea Eleótoribus , Principibus & Statibus unà cum immediata liberà Imperii Nobilitate fuá Regalia , Jurisdi & ioncs , Libertates , Privilegia , fadas jam anteà inter fe
juxtà Conftitutiones Imperii uniones , & De unitnibus Statuum Im - precipue ftabilitas inter Electores , Princi - perii ac de Famili arum pañis pes ac Status archiconfratemitates , bypo - jnxtit art . 6 . Capital - fofeph . thecationcs fecundum InftrumcntumPacis , & Leopol . 1 Jura & Confuetudines prout ha & enus in
ufu habuere , per terras & aqpas ad tem inftantiam fine ulla denegatone atque obftaculo , in optima forma firma -
De voti ac feßionis exclu - fione vel fufpenßone juxta art : 3 . Capital : fofeph ; & Leopol :
De novorum Principum dr Comitum admiffiohe , videantur art . ^ . Cap it . fofeph . art . 44 . Leopol . art . 45 . Ferd . IV . ¿r Art . 47 . Ferd . III . hinc inde locupletati .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.