( 5 >
CAPITU LATIO -
Os CarolusVI . Dei gratiâ Eleétus Romanorum Rex per Auguftus , Archidux Auftriae , Hifpaniarum , amba * rum Siciliarum & Hyerufalejn» necnon Hungariï & Bo - hemix Rex , Dux Burgundi^ & Brabantis , Comes Habs - bur^i , Flandriae , SiTyrolis , & c Fatemur publice nore praefentium , pofteaquam íccuto obitu Sacra Caefa - rex Majeftatis Jofephi I . , gloriof : mera : , nos ex dentia Divina per ordinariam Eleótionem à Reverendiflìmo & Seren iffiino Lothario Francifco M¿»¡¿untino , Carolo Tre vire nil \ rehiepileopis , & ne Wilhelmo Palatino Rheni , Duce Bavariac , Sacri Romani Imperii , per Germaniam , Galliam , & Regnum Arelatenfe Archicancellariis , & refpec - tivè Archidapifero , dileftisnoltrisNepotibus , & Principibus Eleftoribus , prout & noftro tanquam Bohemi® Regis & Eleótoris nomine , ut & Sere - ni'Iìmorum , & refpeétivè Potentum Friderici Augufti Poloniae Regis quam Eleâoris Saxonia * , Friderici Boruihae Regis tanquam Eleftoris Bran - denburgici , & Georqii Ludovici Ducis Braniwicenhs & Luneburgcnfis , Sacri Romani Imperii Archipincernae , Archimarefchalli , Archicamerarii , & A chithefaurarii noftrarum & fuarum Dileétionum Plenipotentiariis Legatis Ernefto Friderico C omite à Windiichgraz , Barone in Waldftei» & Thal . & c . Ottone Hertrico Barone Friefens in Rötha & Gefchwitz , & c . Chrifto - phoro Burgravio & Comité Dona , & c . Friderico Wilhelmo JBarone Schlitz diéto Görtz , ad faftigium & dignitatem Romanorum Regis promoti & evec - ti fuerimusj quam Nosctiam ad Dei laudem & Sacri Romani Imperii decusi necnon totius l'hriftianitatis ac prxcipuè totius Nationis Germanica * pu - bKcam ialutem acceptavimus , proinde ex libera clementi volúntate iisdem dileâis noftris Nepotibus & ÉUéfcoribus pro fe ac ceteris Sacri Romani perii Principibus & Statibus per viam Paftorum fequentes artículos tranfegi - nws & promifimus feienter juxta tenorem prxfentium .
I .
Quòd toto Regiminis noftri tempore Chriftianitatem ac Sedem Romanam , mum Pontificem & Chriftianam Ecdeiìam tanquam ejufdem Advocatus in bona ac fi - deli protezione & tutela confervabimus , A 3 uti
De Romana Eccleftue ac Stimmi Pontificii protezione : juxta art : primum omnium preterit arum Capitulationum .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.