tuncWcnfií , Sacri Romani Impera Archi - Marefchalh , Archi - Cameram , & Archi - Theíaurárii noftrorum DilcÄorutn refpcftive Frattura , Cognato - rum & Eledorum ad przdidam noftram Lleftionem deputatis ¡ Pienipotenz - riis Othone Henrico Barone in Rötha & Gefchwitz , Chnftophoro Burgravio & Comité à Dhona , & Friderlco Wilhclmo Barone à Schlitz dido Ì Gortr , iuaram Dilcdionum refpedivè intimis Conliliarns , Cancellino Generali Locumtenente , & Camera : Prsfide , in Dei Omnipotent * laudem , Sacri Romanilmperii decus , & communem utilitatem aliquot Artículos per mo - dum padorum noftro nomine ac loco tranfegerunt , conceflcrunt , accepta - runt & obfervare promiferunt , proutomnes in externa torma expediti , & fub noftro nomine , ac figillo appenfoipfis extraditifunt tenoris fequentis .
Nos Carolus VI DeiGratiâ Eleftus Romanorum Rex , íemper Auguftus , Archidux Auftria : { data eft apfoßta ) Datum in noftra j & Sacri perii CivitateFrancofurtenii die S . IVIaximiliani , quserat iz> meniis bres , anno Nativitatis Domini 17 n .
Diótiquenoftri Plenipotcntiarii & Mandatarii prsfatts noftris pralentibus & abfentibus Dileétis , Nepotibus , Cognatis & refpedivè Fratribus , ac Ele & oribus promiierunt , nos quamprimum in Imperium ac Germaniam ad - venerimus , Artículos illos perfonaliter renovaturos , & Juramento noftro roboraturos , ac confirmaturos fore & c . Quod Nos poft noftrum . modo in Germaniam adventum , & ante fufeeptam Rcgiam Coronam , omnia & fin - gula púnela , & articulos de quibusfupra , prout per prxiatos noftros tos & Mandatarios , cum prsudi£lis noftris charis Nepotibus , ac Cognatis , ac abfentium Eleôorum Lcgatis , tranfatìi , promiíh , & aeeeptati ac iub noftro nomine & figillo expediti , & ipfis extraditi íunt , ex libera noftra clementi volúntate nunc pro tunc promiíerimus , & acceptaverimiis , & ob - fervare ac alias omnia ea facere , qui Regem Romanorum decent Deo & ad fanétaEvangelia juraverimus , notum facimus tenore prœfentium omni de & dolo fepofitis . In quorum fidem propria manu fublcripfimus , & prx - fentibus figillum noftrum appendi curavimus . Datum in noftrâ & Sacri manilmperii Civitate Francofurtenii 19 . Decembris 1711 .
CAROLUS .
( L . S . )
Vt Fridericus Carolus Comes à Schonborn .
sid Mandat um Sacu ? " ¡a Aidjeflatti prupntjM C . F . CoNDBftVC li .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.