. , . . ( fo )
ounque excogitabili via prociiraturos fore , ñeque Nobis ull$ exceptiones > difpeníationes , abfolutiones , Canonica aut Civilia J ura qitocumque indi - gitentur nomine proderunt .
In quorum fidem fex ejufdem formx ac tenoris Inftrumenta expediri , nof - troqueCcfareomajori Sigillo muniri , & Ele£torum cuilibet unum extradi curavimus . Datum in nofM , & Sacri Romani Imperii Civitate Francofurti adMœnum die S . Maximiliano Sacra , qui erat iz . mcn ( js Oótobris , anno N . civitatis Domini 1711 .
REVERSALES
Sacrae Cxfarex Majeftatis CAROLI VI .
NOsCAROLUS VI . Dei Gratia Eleftus Romanoni m Rex , per Auguftusi Germanise , Hifpaniarum , ambarumSiciliarum , Hye - rufalem aclndiarum , necnon Hungarian & Bohemix Rex , Archidux Au - ftria ; , Dux Burcundiae , Mediolani , Stiria : , Carinthia : , Carniola : & Wir - temburgi , C omes Habfpurgi , Flandrix , Tyrolis & Goritix , & c . & c . no - tum facimustenore prxíentium . Poftquam die noftras in Romanorum Re - gem Eletìionis , quae fuit iz . proximè elapfi Menfis Oéìobris . Noftri tan - quam Bohemia : Reyis , & Sacri Romani Imperii Ele£toris ad praedi & am Elee - tionem deputati Legati Erneftus Fridericus Comes à Windifgraz Baro à Waldftein & Thal Franciícus Ferdinandus Comes Kinskii à Kunitz & Tet - taw , & Cafpar Florentinus à Con>bruch , noftri nuperrimè defunfti Domini Fratris Cxi : Maj : & Diieiäionisdum vixit refpeótivè Confiliarius intimus , Camerarius & Germanicus Vice - Canccllarius in Regno Bohemi® , ac filiarius Aulicus , & intimus Imperii AulicusReferendarius , vigore datae ipfis fub Sigillo noftro ípecialis ad eum eftedum plenipotentix , tancjuam Plenipo - tentiarii , & Mandatar» noftri , cum Reverendiifimis ac refpe£tivè Serenif - limis Principibus Lothario Francifco Moguntino , & c . Carolo Trevirenfi Archiepifcopis , 8c Joanne WilhelmoComité Palatino Rheni , Duce Bava - rix , Sacri RomanilmperiiperGermaniam , GJliam St Rcgnum Arelatenfc Archicancellariis , & Archidapifero Diteäis noftris Nepotibus , Cognatis & Eleftorib JS . prout & Sereniflìmorum & refpetìivè Potentum Friderici Au . fjufti Polonix Regis , tanquamEledoris Saxonici , Priderici Borufliae Regij uti EledorisBrandenburgici , ßcGeorgii Ludovici Ducis Braunfwicenfis , &
Lune -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.