Forord .
Jo mcrc den beromte Forfatter viser siq si» Opgave suldelig vorcn i christeliq . scrdcliq og politist Henseende . dcSmcre vil Sccfcrcn holde Hain tilgode , at han i historift Henseende tildecls nojes med at flutte siq til de uriqtiqc Anftuclser , som saa heldiqen ere blevne udspredte af det fleSvigholstenste Separatistparti , Anstuelser . som fsrst ere begyndte at svinde i Tvdftland for BesindelsenS og ErfaringenS klare Lps , ligesom Morgentaagerne for Solens .
I .
Siden Christian den Ottendes „ aabne Brev " trnede med at tage Hertugdsmmerne SlesvigS og Holstens gamle Rettig - heder i dansi Omfavnelse og saaledes at qvcrle dem , har det politiffe Sporgsmaal om disse Lande bestjcrstiget tydste Ho - veder og Hjerter . Dette indtraadte i den offentlige Deel - tagelses Brcrndpnnkt , da nnder Martssolens Straaler i Aa - ret 1848 den for lange siden — vi lade nafgjort , ved hvem — undfangne Opstandens Frugt kom for Lyset . Fjendt - ligt vendte Opstanden sig mod Nord , men Forbund og Bi - stand sagende vendte den sig mod Tvdstland ; den blev her det enhedSdrukne Folks Skjsdebarn , den flagfcrrdige Frihedsbe - gejstrings Tiltrcekningspunkt , men ogsaa en Wrens Mark , paa hvilken den preussiste Armee igjen künde styrke sin og Fadrelandets Kraftfslelse . Men ovenpaa den betydelige Deeltagelse , som ved disse Tildragelser , i den forffjelligste Opfattelse , fra alle Sider blev hiin Sag tildeel , fulgte dog snart en Udmattelse , som ved Fornyelsen af Kampen med Danmark i forrige Aar ikkun forbigaaende künde opfri - sies , og som i dette Vjeblik , hvor dens Gienoptagelse , idet -
i *

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.