Full text: Slesvigske Gejstliges Opsætsighed, bedømt af en berømt tydsk Theolog. Oversat paa Dansk og forsynet med Forord og et par oplysende Anmærkninger

Forord . 
Jo mcrc den beromte Forfatter viser siq si» Opgave suldelig vorcn i christeliq . scrdcliq og politist Henseende . dcSmcre vil Sccfcrcn holde Hain tilgode , at han i historift Henseende tildecls nojes med at flutte siq til de uriqtiqc Anftuclser , som saa heldiqen ere blevne udspredte af det fleSvigholstenste Separatistparti , Anstuelser . som fsrst ere begyndte at svinde i Tvdftland for BesindelsenS og ErfaringenS klare Lps , ligesom Morgentaagerne for Solens . 
I . 
Siden Christian den Ottendes „ aabne Brev " trnede med at tage Hertugdsmmerne SlesvigS og Holstens gamle Rettig - heder i dansi Omfavnelse og saaledes at qvcrle dem , har det politiffe Sporgsmaal om disse Lande bestjcrstiget tydste Ho - veder og Hjerter . Dette indtraadte i den offentlige Deel - tagelses Brcrndpnnkt , da nnder Martssolens Straaler i Aa - ret 1848 den for lange siden — vi lade nafgjort , ved hvem — undfangne Opstandens Frugt kom for Lyset . Fjendt - ligt vendte Opstanden sig mod Nord , men Forbund og Bi - stand sagende vendte den sig mod Tvdstland ; den blev her det enhedSdrukne Folks Skjsdebarn , den flagfcrrdige Frihedsbe - gejstrings Tiltrcekningspunkt , men ogsaa en Wrens Mark , paa hvilken den preussiste Armee igjen künde styrke sin og Fadrelandets Kraftfslelse . Men ovenpaa den betydelige Deeltagelse , som ved disse Tildragelser , i den forffjelligste Opfattelse , fra alle Sider blev hiin Sag tildeel , fulgte dog snart en Udmattelse , som ved Fornyelsen af Kampen med Danmark i forrige Aar ikkun forbigaaende künde opfri - sies , og som i dette Vjeblik , hvor dens Gienoptagelse , idet - 
i *
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.