22
noget heelt And et , end hvad der i Schleswig - Holstein siaaer paa Spil ? Caaledes künde de rigtignok ikke forftaae det Bnd , at - beere Ovrigheden nnderdanig , at de for dereö Rolig - heds Skyld sknlde have opgivet Jndvirkningen paa Verden , den'Verden , med Hensyn til hvilken de umiddelbart forcin hiint Bnd havde fornnmmet det störe Kampraab : „ Lad dig ikke overvinde af det Onde , men overvind det Onde med det Gode " ( Rom . 12 , 21 ) . Saaledes knnde de rigtignok ikke forftaae det lignende Bud , at vcere al menneskelig Orden nnderdanig ( 1 Pet . 2 , 13 . ) , saa at de ganste sinlve have gjort Äfkald paa , at tilstoppe Uretfcerdighedens Mund og at bevogte Fnheden , thi det hedder tillige : „ saaledes er Gnds Vilje , at I , ved at gjere det Gode , skulle bringe de daarlige Mennesker til at tie , som dem der ere frie , dog ikke som dem , der have Fri - Heden til Ondffabs Skjnl , men som Gnds Tjeuere " ( 1 Pet . 2 , 15—16 ) ; og for det , hvori Heller ikke Hedninge vare nvidende , tilmed ligeoverfor en christelig vidende og hörende Dvrighed , vilde de kunne have fnndet andre Veje til at ret - fcerdiggjore sig og varetage deres Ret , som «den Udaad knnde vcelges , ligesaalidt som de modstrede menneskelig Orden . Men saaledes maatte d< dog forftaae det apostoliske Bnd , at lige - oversor Ovrigheden ingen Frihed er uafhcendelig nden den , at kunne nndlade at indvillige i Uret ; at den sidste Appellation til den ikke er den med Udaad truende Rettens Selvtcegt , men det med god Daad sig rüstende Beredskab til at lide Uret ; at dens til Slntning gjceldende Ret ikke er Magtens , men at dens til Slntning sejrende Magt er Rettens Magt .
Kan ogsaa det christelige Schleswig - Holstein paastaae , at have begrebet dette Bnd , da det for forholdsviiö ringe Lidel - sers Skyld blev tra't af den gamle Underdanighed , og as - kastede den , blot sordi nye trnede ; da det rejste sig , ikke op af et nedbojende Aagö Tryk , men i Overfolelsen af egen Kraft ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.