Full text: Slesvigske Gejstliges Opsætsighed, bedømt af en berømt tydsk Theolog. Oversat paa Dansk og forsynet med Forord og et par oplysende Anmærkninger

20 
Anarchiet Pladsen ; jom selv i den knmmerligste og meest vanskabte Fremtrceden stottes ved Gnds „ Dom " , og bcrfor med vdmyg Anerkjendelse og pligttro Lydighed sial respec - teres og opretholdes af de Christne i denö' Bcerere . Det kan altsaa ikke vcere nnderkastet nogen Tvivl , at Apoftlen her betegner som Dvrighed Det , der som herstende ordnenoe sammenholdende Magt historist er kommen over öS , det , der staaer over os [ v7ifQs%ov ( fcc ) f maaskee enbmt dertil ved en Akt af frivillig Underordning fra vor Eide . Fore - sva'vede endog herved Apoftlen Spsrgsmaalet om , hvorledes Ovrigheden skal betragteö som retmcessig , ikke i den Form , som det omkandlede Tilfa'lde indeflutter , saa kniine vi dog ej indrsmme , at det ikke i nogen Betydning sknlve have staaet ham sor Oje . Ikke blot en falsk Spiritnalisme , som stet ikke vilde ansee en jordist Orden sor noget , men den nnder en Neros jernhaarde og blodbestcrnkte Ccepter ogsaa hos Christne , tilmed nnder Tilslntningen til jodiste Oprorere , altid opvcekkelige , vistnok nndertiden vakte Tanke om Lss - rivning fra denne bestemte Ovrighed , knnde og maatte foran - ledige ham til en saadan Formaning . — Og dermed er da vel bestemt nok alt det Selvvalgte , ndover Gnds Tilskikkelse Gribende , i Bestemmelsen af hvad der i et givet Tilfa'lde er Ovrighed , domfceldt , men for dem , der i Schleöwig - Hol - stein stode tvivlraadige mellem den nedarvede Herster og en ny Magt , der iforte sig Hans Vcrrdighed og omgjordede sig med Hans Svcrrd , tydelig nok det rette Punkt i hiint Skrift - steds Anvendelse givet . 
Hvo som nn ikke vil negte , at selv en Konge , der glemmer hvad Net er , endnn kan forestille Ovrigheden , han vil dog maastee til en vis Grad benegte Underdanighedspligten imod ham ; og her ligger det andet Punkt , hvor man gjor sig Umage for at afvcrrge det apostoliffe Buds saarende
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.