Full text: Slesvigske Gejstliges Opsætsighed, bedømt af en berømt tydsk Theolog. Oversat paa Dansk og forsynet med Forord og et par oplysende Anmærkninger

8 
og gribe til Vaaben imod det sjendtlig ligcoversor stallende Danmark . 
Det er indlysende , at Bevceggrnndene til denne Opstand ere meget forffjellige fra dem , som forte Pöbele» i Tydstlands Hovedstceder paa Barrikaderne . Jkke Tilintetgjorelsen af al Ret , som disse Oprsr sijnlte i deres dunkle Skjod , ikke Re - volutionen som Princip , hvormed hist et Proletariat nden Hjem og Historie kjcempede mod det Bestaaende , men Beskyttelsen af for en Deel begrnndede Rettigheder , Kjcrrligheden til en af Historien og af Nnlivets tnsinde Traade sammenslynget Folkesorbindelse , var her Drivsjedren , en Drivfjeder , som da heller ikke blot formaaede at scette alslags ledige Folk , der anden - steds udgjorde OpstcindeneS Masser — et egentligt tariat 3 ) har SchleSwig - Holstein na'ppe — men alle Befolknin - gens Klasser paa en Gang i Bevcegelse , med de Dannede i Spidsen . Und er saadanne Omstcrndi'gheder er det forklarligt , naar vi ogfaa finde stsrste Delen af Prcesterne grebne med af Bevcegelfen . 
Men , hvor meget Mdelt der ogfaa monne have ligget i deres Bevceggruude , vi kunne dog ikke overbevise os om , at disse vare tilstrcrkkelige til at retfcerdiggjore en voldsom Opstand . For at de künde gjsre bette , maatte fremfor Alt Retten , for hvilken og i Kraft af hvilken man Meente at maatte rejse sig , vcere hcrvet over al Tvivl . 
Men vi beHove jo ikke ferst at minde vore Brsdre i Schleswig - Holstein om , hvor omtvistet denne Ret er , om ikke i alle , saa dog i meget vcesentlige Henfeender , ikke alene af Danste og Danstsindede , men af aldeles npartiste Rets - og Historie ? granskere ; vi beHove ikke at belcere dem om , hvor meget ogsaa den paa tydelige Dokumenter grundede og besvorne Ret ved en lang Praxis , i hvilken man fra begge Sider af egoistiske Hensyn har forbrndt sig , er bleven fordnnklet , saa at der
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.