5
edes crc da netop nogle Forsvarsstrister fremgaaede af dens Kreds * ) , der tilsammeutagne lige saa klart lade os ssuc ind i den Siudets Retniug , i hvilken Mange af de Bedste , navnligen ogsaa blandt de Gejstliqe , ved Schleswig - Holsteins Opstand med Ord eller Daad have vcrret medvirkende , som de for en Deel ndtrykkeligen opfordre alle dem , der „ frygte Gud og gjsre , hvad Ret er " , til at udtale dereö Dom .
Sagens Akter crc nu saavidt fremmede , at vi kunne udtale os med en vis Bestemthed . Og vi ville giere det , uden at for - negte vor Medsolelse for det vanflelige Alternativ , hvori Schles - wig - Holsteins Gejstlighed var stillet ved Landetö politiske For - hold ; nden at forglemme , at vi Hinsides Elben kunne for - ndscette Brodre , som med os ftrcebe ester at gjsre Guds Ord til en Lygte for vor Fod ; men vi kunne ikke undlade at be - krceste de hos os vakte Betcrnkeligheder . Disse gaae ikke faa meget ud paa „ den Daad , hvortil Schleswig - Holstein hce - vede sig i Marts " , som paa Gejstlighedens Fcerd , der med saa overvejende Majoritet siuttede sig til deu . Jmidlertid kunne vi saa meget mindre lade vor Dom om hiin Daad staae uomtalt , som de imidlertid fremkomne Erklceringer fra de Gejstlige selv mere og mere have viist , i hvilken Grad disse ere sammenvorue med hiin Fcerd , og Stemmer af deres egen Midte netop sordre en uforbeholden Uttring
* ) Baumgarten : Die Gewissensfrage der Schleswigschen Be - amten . Schleswig . 1849 .
Ders . : Die verbotene Fürbitte und die Schleswigschen diger und Gemeinden . Ebend .
Nielsen : Materialien zu einer Appellation für Schleswig - Holstein u . dessen Geistlichkeit ic . Schleswig . 1S49 .
Versmann : Schleswig - Holstein und seine Lertläger . 2tc Auflage . Kiel . 1850 .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.