Full text: Tabulæ Rudolphinæ, Quibus Astronomicæ Scientiæ, Temporum longinquitate collapsæ Restauratio continetur

IN TABULAS RUDOL- 
PHl'PR£FATIO. 
Vas habet <$s4ftrorUrn fiientia partes : prior e Fl de Metili», 
pofierior de Effe elibus SldcrUm in naturafub lunari. HJtram^ 
If iteres communi vocabulo Q^firologiamf olitifunt appellare. 
Qùrn vero ingensßt inter htii partes dißrimen causa certitu- 
dinü ; f^ominibus etiam diflinguere illas pofierior ufus obti- 
nuii ; vt do tìr in a de motibm, Óslflronomia potius nunc up are- 
tur , quod leges motuttmßnt immutabile* ,jummüfy rations 
confient : altera vero pari, in conjeturé occupata, commu¬ 
ne quondam Aßrologia nomen ßbi privatum haber et : quippe 
qu* print um etiam locum in animis homtnum, futuri provi dis, ficerit rerum cœlefiium 
tontemplationibus. T^am ut in homine ,prœJkmti]fimo tot im Univerfitzitis opere, quippe 
Domino omnium, imagine Dei creator is, ort m principia fitnt imbecillia, jocular ta, ¿r 
contraffa jam labe, pene pudenda, humor exiguUs, £«? fanguis menfirum > locus in partes 
totius materni corporis vilifiimâ ; cibus recens edito, lacs opus, autfomnus, aut vagit us i . ^ IQ ^ 
Dito,fir des ; amiti us, trie a : ex hac tomen ve lut i ofßc ina nob ù prodeunt, qui vrbes extru- ^ 
unt, qui por tus effodiunt, qui montes reßindunt, qui ficto pontibtufiernunt > prodeunt 
Principes, Reges, Monarcha : ßc illa ccelefiis machina, capax difciplina, conceptapritnum 
ex imaginatione horribil'tum Jolis $ luna defcEluum ,fiderum^J crinìtorum, quasappa- 
rit iones trifiijfimigentis humana cafits confèquebantur : ex inde formations fita primor . • 
dia ducensperquàm tenuia ß obfcura.perfuafionis de aßris, variis% conßellationumfigu- 
ris, & cupiditotisfuturorum, primum vim quandam veluti vitolem concepii > quafictot 
ex cogitotionum late bris in lucem aperta profèjponis erupit, palámy, inter homines jachri 
cepit : tum deindeper(omnia fß nugaspradiftionum Genethliacarum educato, paulatim 
adolevit ; tondemfy nucibus, vt ajunt, reliiïis, virili au fu,per confueto (JMeditotionunui 
((eleßiumexercitiajnultos ad ufìts vite,machination® % admir ahiles,adprovide nt'tam 
rerum necejjariarum tranfivit; ad mor um etiam emendationem, quin imo ad ipfiut 'Dei 
ere at or is cognitionem, velutiper gradui aliquos, magts at% m agis enititur. 
HJeruntamen, ut in arbor umfibris anni ,fic in tota divinifßma art is compofitionej» 
line amento quidam apparent ort us hujus ; ut Matrem fi ffutricem ^Afirtlogiam, ab- 
negare non pofßt <tdflronomia filia & alumna, partes ejus precipua habentur, Obfir- 
•vationes, Hypothefes, CMechanica, Qalculusfeu TabuU : quaßhguU in pr¿dichones fi- 
runtur. Obfervare doeuit Siderum pofitus, cura fit uri provida, ort um j. Canis, metus à 
T{jji exundationibus : tfypotheßes conßituerunt Artifices, ut obfirvatorum varietotum 
taufis in aperto pofitis,jam non tantum Annona ex Afir is, ßd ipfa etiam Afir a ex Hypo- 
t he fib us pravideri poßent, eßent^figna futurorum prius in mente, quam in mundo. IrL» 
hunc ufum fuppeditovit Arithmetica Cálculos & Tabulas, Hypothefium vim exprimen- Ta^ |a # 
tes i CMechanica,Circuios,'Theorias, Sciaterica ; ut qua parte mens defatigatofuccumbe- ^ ^ß[0. ■ 
ret, ibi velmanusopitularentur ; ejjetfyomni modo via pat ens $ ctmplanato, que in po- 
fit umfiderumpr<xfintem,pr&teritum,velfuturum reftâ ducerei s ut ejus int uitu,fc ilk es, 
toafientumfhtnpangipeßent. * **" , 
Uerumenimverb partes iß as art is, acceptas ab infintiâ, fine quam profunda, & Finis tarnen 
inßpiente, fitccedemmaturiorexercitotionis atas ifinisfy fublimior d inculpât us, ^ ap íeuuíus íum- 
probavit omnes, roboravit confolidavitfy : ut porrò non pofßt lis car er e ''Vhilofophias rncneceíü- 
ßderalis: Solemne mundo fub latum eat,, qui tabulas Aßrenomtcas e Philofiphia,do¿ío- rius- 
rumfy pulpitis extilare jufièrit. 
a T^am 
I.
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.