Full text: Tabulæ Rudolphinæ, Quibus Astronomicæ Scientiæ, Temporum longinquitate collapsæ Restauratio continetur

lin 
.VII D Y ION. 
Hptch*. . Compier iteurfum, textumve notabile longi Supremo, adcertamfibciari deniq^parteni, ¡,rAtem • 
Mommi*.Hic etiam imparibus procedere metis Sive ex jamfignatafuttfignandave porro fut.«* ttm- 
Res culi Artifcumcj^filet, hinc ipfe columna Pofigenitis. O mgenit pmdivitis artesl P"r"- 
Gbf. Brahes. Eft aliusq\ ahujque decor. Viden', illa,Brahem Hinc in vicmis-dependet maebthafix is, oT « * 
Quii nixus,renitens pretiosâ pellet recumbit, Cecropi is quondam reperii qua. do ci us A then is »overwalK> 
Vt cult um ofientet,perfettœq? art à honorem: Arte Met on. H&ccire uitudeno atq, noveno ""^Bí 
Certuudine Vtq, Corinthiacofi api caput extet acantho Oftendit,Magnus qui exfiurgat getibus Annus. an"u'm mcuriì 
mteomnes. Conjpicuum? Vide»' vt defulvofufa metallo Quo via tum Phœbi,foret baud aliena,for or is itopirt. 
Quadrant Inßrum^ta m icet,monimeta£tern*Tychonis? Anfrattu Phœbes,medium fit clividat orbem 
&¡extant. Hisfialis magnu Mundi & ver fat ile templum Libra vmbris luciq^, & por tit or aure its Helles: 
Confcendit, memores vifis fcriptisq, Tabellas Autfifolßitiis dirimatur bruma veUftas. 
Aucturusfamamq, fiiamjparfiurus in ¡avum Hac inventafiios plan fus reperere:quod ante 
Pofierius. mentis pro tant is Danide terrà. Seducía in varios certajfent pect or a curas, 
Eçreffum,Rudolphe fov es,fuperis fe vacare^? Cum nondum cœlift>eciès,rcdeuntibus afir is, 
L<£tius,ac magnis conatibus adder e finem, Percept a inte gris par er etfinibus ;anni : 
Auguftaq^ tubes mattumfucCrefiere m Aula. Quàmlibet e Tene do comenta Leoftratus apta 
toperntei & Ex parte aduersâ Copernicus emtnet, Qiureret-.h&c commenta tarnen ( quafi faxe a it è cedent*. 
Megitmo». VHIU moles 
*™Proxt -De m(itore notA (quanqitamfuperej]} Tychom Ingens,tmmxn'is que,ipsaftrue piena perieli, 
Ei™ Hypo- p Iura fitas: )hic mira & vulgo incognita fen fa Quando alt is alia incumbunt c omenta,levique 
theJes- Prodidit :vnde partim diuérjùs abire Braheus C ont actufi extremafr te ant, in trita nec vlla, 
CernitUr,&proprio primas adfiribere Scito. Vt nec arenatum nutmtialabra coegit 
it Brahei. Compii ergo BorufiÜ,¿r tahb. increpat vitro : Succtdu& rnpist)non clara merentur haberi. ^ 
Qu.i d S i s i c ìnon vna ina eft ad enrula cœli T)enu¡; (y Iva etiam datfiuftentacula nofirifr i,g..e¿ e culi 
Tempia: quid,eie noftris finobtliore reperì is Culmimbm, ramos anno fifiilicet or m, dicitw. 
Tramite progreffus proptorijungat Olympo ? Sacrata^ Iovt quer eus. heu! ligneafumme 
Jllejeluttànti baud dijpar, immobilis h&ret, Adjumenta Bex fi non ficulnea piane, 
Vfií; adeòyVt cttws Tellur is pondera vertí Vos quofefiuYrigitis truncos, Tettiq^ coronam 
jngyrum velit,atqjùam dimtttêre ment em. Impofitamfulcitisìat hoc vtcunq,fieramus: 
Ergofiedetfiultusq.fiiafufen fi columna Stipitib. quoq,fer tur honos, qtios docta dolabra, 
Batulus u ' Organa dtlaudat, cruciformem nempe baeillu > Nondum ik concinnamformavit ritefiguram. 
c,hl- Tignafe pineta, quibus cœlorû oft enta redaetüs Atcj^ ecce,vt rigeatjnodojntractabile lignuml 
*äa3ic*ar In Der OS veniunt,etfi difiantia noftra Vt fefi ext ollat ! neq^ dum laquearía tangat, 
Lumina ludißcetfiallatq, tncautior error. Sed brevtore modo fufpiret ad ai ber aftptem 
Hinc illinc reliqua or natu dtuerfii vi der e efl Errant timi Et certe penetrali afferre rum am 
oh f.vet erk \pulciínenta adis,quadrato condita faxo, Poflìtnì Cunéis Jpacta oppleat interfirtis 
U Sedrtmis plérni, & nuda aferrumine calcis. Oficio fa manus,qualis Keplerta.Sedquti 
H Ac efi antiqui non praua infici t ta m or is ì Obfcurus pater tlie,extendens brach i a longe? 
Cum nondum nofirx caller et certi us art is Po lite is an fpacio extenfifimul indtcis, afir a. &>*ld¿»r¿ 
jíípparchtti Dogma <vel Hipparchus, vel car minis author Audet metiri?Lignis qui próximas jdem, ^bjiruanii 
s'o'aLiH Ar at m i Qua ruditat e alto concetta notarti olympo) *flra. 
Aftronomm Aut ahi, inter quos ohm Ptolemœus honor o Comprobat. hue ergo referas e dici a profejfos 
& ira- Ernie tilt vultu,fiipera de terrena reßngens. Horridiora qutdem,magn£ E abylonis alumnos: 
£tZ /¡fio, Htc qu02: mrificu^n ßruxtt fidentior Orbe Non fpernendd tamen : primis debe tur er aufis 
lab tu. Retibus infignèm: trafuerfa vbi prodtt amtijfis Gloria, quale deditfpecimen Tyrinthiusheros, 
Inccfium Vb cebi,par utq,fiorarnin n or<LJ Nondum heros -, quando pautdum ■ trepidante 
Interdillafio ligradtbus dtflinguit, & afir i ; Alcmena 
Pluraq, e on tendit mir acula pander e Divùm. Corripuit tener is pr¡egrandi a guttura palm is, 
Siiiienß Eccelïabortfierk depingitfihemata dextrx, Et quamvis tenerisprenfios,tellure,dracones) 
tub"" ar~ Átq.-í caput patrio tectus diademate, cycli, lllijit. quodfiplura ad] nment,afuiffcnt 
Lineólas retías,nonfutilis,arcubusaptat, C baldáis^nofiras poùijfent pule brins artes. 
Per aims cruod curvù est,&per ferefhuit omne Sed tarn conce]jum eji I ecto. J ecium o*- 1 £CTyi¿ 
ir r ri i ! . tnntxum 
Merifiiwm+numcTtwc mtnjurétjabjuga due at. maialate - column*. 
ItcetUfifh Pone reclinata efi pulchra cumdotéTabella, Càmplexu e'tt ,qnx ,Tìiva,tuisfiant vfibus apta, 
Trincino ¿ubfidium optât umfirutanti errant tafiept em Vranie-.nec entm poter ani Nova ft ritti a pe te ti 
ùbw i iZ- Corpo fa,jipojfimtfparfts mfornicefieli is S ola ex fiere animi voi um drfirmammo. Tetto {*^'2 ' 
>T )•■( Piena
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.