Full text: Ioh. Danielis Maioris, Med. D. & Prof. P. Facultatis suæ Decani ... Ivsti Dolores, ad pleniorem Informationem Orbis Eruditi, & Iudicum competentium, expressi, Ob Iniurias Graves a Francisco Wörgero, Lubecæ in Antemuralibus ad D. Laurentii Animarum Pastore, sibi illatas in Causa, an apud Matth. XI.21 & Lucam X.13. Chorazin. vel Chora. Zin. sit legendum?

petulci Calce âtterere , Contumeliisin earn jâ & isconfpurcàre , âtque , fi Viriutn îuarum cflet , uno candcm impuliti diruere . 
§ . 8 . Quafi videlicet velinSubuIcorum ccetu , confertoFuftedigladi - antium , cum Ruflico , velinPopinâ , cum Afoto , nefcioquo , inter malc - olentcs Tabaci Nidores , tanquam inter totidemlitigabundi Animi Ignita - bula , ac inter Lurconum Rixas , quem ruditer trafics , Tibi effet negocium , pertarfo forfan OCII priftini . Quo durante , affatimTemporis habebas , port datamMajoribus fidem , ad plané ledatioresMores Vitam tuam com - ponere , poflquam ab Officio bis fuspenfumTe recordaris , ob continuas Altercationum , Sacerdotali Pcrfonà pcnitùs indignarum , plicas & tricas , quibus honcllos Viros , atquc inter illos , optimè de Ecclefiâ meritum Se - ncm , quondam Prarfulem veftrum , eundemquc amantisíimum Conter - rancummeum , Beat . Dntim D . Samuelem Pomanum , ad Mortem usque , 
( QUID COGITAS ? ) defatigarti . Quale quid Tibi veruntamen non exprobrarem , nifi ad id evidens ratio me compcllerct . 
§ . ? . Quod nimirum fama inquieti iflius , & nimis procul a divi - nitus afflata Sacerdotali Animi Moderatione pofitiTui Spiritus ^ mihi ttiam metumTempeftatisConviciorum haut leviculum incuffit , quam - primùm Rumor increbuit , & clariùs dein , ex Literis Amici , - h'uicScripto annexis , ium edo & us , Te , quemadmodum in Conventibus , circumfpedu omni prudente iníuper habito , Perfonam meam & Scripta , ( qua ; nun . quam Tibi obtrufi ) fupcrciliolc contemnere - , ita Fama : , ad Polleros tendendo conatu , Scriptum aliquod contra Me moliri . 
§ . io . Id quod novillìmè ctiam â Te prarllitum eft : prodiit - que , Te Autore , virulenta ( nam plenaConviciorum , qua : inferiùs addu - centur ) Chartarum duarum Disferatio , quadiflfenfum tuum , de prétât ione yerborumCHRISTI , { V * TibiCborazin ) meo Scntentia : oppo - nis . In cujus Diílertationis Contcxtu omni , Si intra Modeftia» , ut par eft , ^quitatis , & Scriptionis magis urbana : términos Te continuiífes - , certo Tibi pcrfuadeas , quantumvis conftitueram , poll Temei - editum á Me , de Nummis Gr ¿ce Infer ipt is Qpufculum , ad eandem Incudem haut fàcile am - pliùsrcgredi - , Me facilem Tibi futurum nihilominus fuiífe , ac finccre eò anniíurum , ut quanta potuiflem , Vcrborum Comitate , Argumcntorum - F , nullius Perfonam hedentium , molliter - ftringcntc vi , & non omisiâ pecu -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.