Full text: Affectuum Totius Corporis Humani Præcipuorum Theoria Et Praxis, Tabulis Exhibitæ

qua : 
Remota y qux ^partim 
348 tab ü l a xc . 
CTroxima , cftobftrudio partium infimi vcntris , precipue rum venarum , qua : íuntcircautcrum , qua * liberum ianguinis afiluxum ad uterum impediunt , liinc fanguisad partes fupcriorcs refluir , & cor , hepar , & liçncm aliafque partes opprimit , carum - quecalorem nativum obruit , & ; vafa obftruit , unde crudi res in loto corpore cumulantur , qui ad habitum corporis dclati , ciim partibus perfede uniri non poflint , cachcxiam , qua : ad leu - í cophlcgmatiam aditus eli , excitant . 
rAntecederá íunt humores crafíi , vifeidi & di , obítrud iones tandem in vafis uteri rientes , 
Procatarttica , cft prava vidus ratio , dumvir - gines quidam vcl acctum potant , vel triticum crudum & aliafrumenta , iccmcrctam , calcem , terram & fimilia dévorant . Hue pertinent & 
Í alia : califa : , otiumnimium , vcl exercitatio mia , dumílatimáccena choreas cum amato - 
Íribus íuis ducant & in longam nodem trahant & afluantes bibant , unde mirum , quantum ^nativus calor debilitatur . 
Differenti , quar nulla notatu digna ; occurrunr . 
f i . Faciei & labiorum color naturalis in fubalbidum , lividum & , virefccntcm mutatio . 
z . Crura & pedes prafertim circa talos intumefeunt , totumque corpus laxum & molle evadit , ob pituitoforum & feroforum abundantiam , tum gravitas > íegnities & hífitudo totius poris adeft . 
Rcfpirationis diííicultas molefta , pra : fcrtim dum fe ter movent , autloca alta & accliviaafccndunt , tune enim fan - guis craííus incalcfcit , & multi vapores elcvantur . qui diíficul - tatcm fpirandi parlunt . Quafdam & pica & rerum abfurda - rum defiderium affli'git . 
4 . Adeft menfium fupprcífio , hypochondria funttenfa ob guinis fncnftrui ad majora vaia refluxum , & vifccrum obftru - diones . 
" i Event it morbi . Periculo hic morbus nö vacat . cütota corporis I «economia pervertat , & graves morbos inducat , fi negligatur . ePrognoßit { Tempi# morbi . Eft morbuschronicus , fi radices egerit , di , refpi - ^ eulter curatur . 
ciunt 1 Modumeventiu , Si menfes jufto tempor^ßc quantitatc tant , jam vidoria ; de morbo fpes affulget . 
Gtr * - 
Signis , qua : 
Diaquo 
ßica 
h * c 
< !
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.