Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

» ( ö ) & 
II 
SANCT - ANDREANA itiae , Mecocn tuiiiquoruna^m adminiculo An . 1411 . infttuûa , & à Jacobo / . Rege confirmaca , poftmodum ab Epifcopo fa cobo Kennedo aedifieiis publias ornata , BANCORIENSIS 
ngliae . 
CANTABRIGENSIS , 
Antiquiilìma Schola ab Eduarde 1 . Angl . Rege An . 1 joz in Studium V«iucrfalc ere & um , & à Succeiforibus tut & tantis reditibus & priuilegiis ditatum & ficarmi ! , vt XIV Collegiadiftinda ibidem jam con - / picua florcant , nimirum Collegium S . Petri , 
St . Ciarae , 
Fr at rum Corporis Cbri / li , 
St . Btnediclt , 
Trinitatis , 
Caji , 
Regium majus , 
Regi um Mi . us , 
M * * , 
St . Catbarinae . 
Chriftì ( 3 St . " Johannis , 
St . AJagdalenae , 
Trinitatis alterum , 
Emanuela . 
DVBLINENSIS 
Hibcrniae , Academiae juia Ann . ijxo , jam à P . M . foh . XXlI acquifiuit , Ehfabetha Regina autem An , if91 . Studium Vniiierfale demum introducir . 
EDENBVRGENSIS 
Scotiae . 
glascvana 
Scotiae , iTurnballo , loci Epiícopo An , 14^4 . inftitu - ta fertur , 
, LINCOLNIENSIS Henrici VII . & Vili , temporibus Celebris , 
LINDESPARNENSE , 
Gymnafium in Inlula hujus nominis . 
LONDINENSE 
Gymn . à Johanne Colleto An . 148 ? - fuüdanim , Vigct quoque in hac Vrbc Regia 
Societas Regia Scientiarvm 
In Collegio Greshamio , , . • » A quibusdam Literaium Patronis cjusqueMembri» Anno MDCLV1II . inchoata , à CAROLO II , Mag . Brit . Rege An . 166$ . confirmata , & Priuilegiis eminentibus ornata , 
Phyficis & Mathematicis Scientiis excolendis dicata 
OXONIENSIS 
Primordia Alphredo Regi tribuuntur . qui An . 89 f . Thec^ logis , Philofophis & Grammatici tria erexit Collegia ; fucceflu tempori * autem & liberalitatc Rcgum & alio - rum Mecoenatum , Studium hoc Academiae formam ad modum Cantabrigenfis & Parifienfis fuccefliuein - duir , arque à tempore Henrici 1 . Regis An . 1100 . xime autem à tempote Eduardi I . Regis An , ijoo , inclarefccre coepit , & ad hodiernum ufque diem floret . Collegia XVIII . ibidem diftinOa rcpcriun - tui^nimirum 
Collegium Vniuerfitatit Alphrtdi t u Mettonenfs , 
Belhonenji , 
Exceßerenfe , 
Regium , 
Aul * St , Mariaty 
Regium alterum , Canterburienfe , 
Nouum y 
Alariae Magdalenae , Lincolnienje , 
Omnium animar urn , St , Bernhards , 
Aenei , 
Aenei alterum , Corporis Chrßit Chrtfti , 
? ' / »• 
VINDESORIENSIS Regia . 
IX» In Dania . 
HAPN1ENS1S . 
Ab Erico Vili Rege jam An . l4i8 . confenrienre Mar - tino V . P . M . meditata , tandem à Chnßiano I . Rege An . 1478 . inftiturafr iStxio IV . P . M . priuilegiis ad modum ßononienfis ornara . 
SORANA . 
A Chnßiano IV , An , fundara , cxercitiis praepri - 
mis florens . 
X . In Suecia . 
ABOENSIS 
Finniae , à Chrißina Suec . Rtgina An . 1640 . funda» 
ARHVSANVM 
Gymnaüura . 
• LONDONIENSIS 
Scandiae , à Senatu Regio nomine Regis minorennis Caroli XI . Ann , i¿6g . ereäa & d . 28 . Jan , troduca . 
VPSALIENSIS . 
Schola antiqua , ad preces facobi Vlfonis Archiepifcopi ejus loci à Pont . Max . Sixto 1V . confenfu Rtgis . SV * - nonis An , 1477 . in Academiam erech & priuilegiis Vniuerfitatis Bononienfis ornata , à Carolo IX . A . i f 9f . reftaurata , à Gußauo Adclpho nouis immunitatibus , iHpendiis & ProfeiToribus auöa , qui & Bibliothecas Brunsbergenfem 8c Herbi polen fem , bello capus , co traníluJit & Academiae dono dedir , 
Vigent quoque in hoc Regno 
's 
Collegi vm Antiqvitatvm Holmiins» ex pluribus Aflefloribus confiftens Rudera Prifcorum fcrutatur & 
Cutam Bibliothccae Regiae habet . 
Collegivm Antiqvitatvm Vpsaliensb Monumenta & Idiomata Gothoium aeque acaliorum populorum Orientalium rimatur . 
XI . In Liuonia 8c Ingria» 
DERPATENSIS 
Liuoniae , à Gußauo Adolpho R . - gc Suec . ad Inlhntiarn Baronisjoh . Skytte An , i6j¿ , fundau & d . introdurla . 
O Ví'IBVR - 
I )
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.