Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

. vcademiá FVLDENSIS f . ADOLPHIANA in Bvchovia» Ab ADOLPHO Lib . Bar . à Dalberg , S . R . J . Principe , Abbate Faid . & c . ívhata , / 
Anno Chtifti MDCCXXXIV . d . i ? . Septcmbr . 
Diploma Cacfarcum ab Au - guftilT . Roman . Imperatore 
Qni italiani Summi Pontifici * Cle mentis XI11 . An . 1732 . Cal . Julii & 
Carolo VÎ . 
A . n . 173 3» d< 13 * Martii obtinuit . 
Nota bilia . . 
Exado quouis biennio poft feftum S . Catlurinae c Capitulaiibus Nobilibus per majora totiusSe« natus Acadcmici Redor denomioatur , qui Pro - Redorcm annuum ex Corpore ProfeíTorum , feruato Facultatum ordine» eodem elcdionis die denunciar . 
Redor & Senatus jurisdidione tam dalli quam eliminali in perfonaí Académicas inveílituseft , priuilegiisque omnium Vniuerficatum Germa - nicarum gaudet« 
Finias feiiis literariis autumnalibus f . majoribus , an - nua folemnis inftauratio Studiorum perajjitur . " 
profëssores 
Quaere in Catal . Vniu . fubjundo . 
— Academia ÜIESSENSIS f . LVDOVICIANA im Hassia , 
« t unovirO V . fideli ■ Landgravio Hass . Darustad . ìvndata» A Anno Chrifii M DC VII . 
Gymnafii¡Uufttb A . , 605 ibidem in - P " Scnfl ™Petratii 
finirti frequenti ! Serenili . Funda - ARvdolpho II . topR . om 
tor incenfus , de Stud , o V nmerfa - Priudeguj . Academics d . 19 . M * 
li erigendo cogitauit . I'rofeffores Mf Solemnu mauguratioms d . ig . 
ob Rclisionis motus Marburgo feg / WS« oa°b - P«cS't . Collegium no - 
fcccdcntcs vocauit» reeepit , ici - 
Nota - An , i6zf . nili FundatorA - cademiam hanc , fu bado inter tui bas iíliustemporis burgo , eò reduxiu Tandem verofubla - 
tis Seieniflìmorum 
Haifiae Landgrauiorum dilfidiis , 8c diuifis di - tionibus , ( poftquam GieiTena per quinqué lu - ilra fufpenfa iiluerat ) etiam feeptra vtriusque Academiae vna cum vtriusque reditibus fuere diuifa & Ludouiciana GieiTènfis á GSOroio II . Landgc . HaJlò - Darmft . 
•• n 1 
w - w •> vt 1 v / - 
An . l6fo . d . f , Maji funditus rcftaurata eft . 
Corpus Acadcmicum Praelatorum locum per binos Deputato« in Comiciis prouiucialibus tenet , vbi exceptiíMareíchalIo Sc Pin cerna ha er editai i ij , no - biles praeccdunt , Quatuor Toparchiae ad alendos Académicos deftinatac , 
EtOcconomumÄ lubíidialcs adminiftranturj immo & ex acrario jjcCB - ri YÍduis Profciíorum prolpicitur . 
Scrittore s . 
To . Tackii Academia Gtcflcna reílaurata . 
Afta jubilaei de Anno M D C C V11 , 
p & ofessores Antiqui in Propylaco Athenaei Haífiaci ; 
Hodierni in Su'nj . Cacai , Yniu . coofignati ilUrt * LJ 
uum Rcditusquc conftituit . 
BILIA . 
An . 1707 . tl . 1S« 
Od . Ernestvs Lvdovicvs Ju - bilaeum faeculare , praeeunte Ludovico Principe Haered . A - i cademiae Redore Magnificentiflimo , celebrad curauic . 
Redor annuus primo anni die ( vel , fi dies ( It Dominica , d . 6 . Jan . colleÄis ab Ex - Redore & Decano Facultaiis Philof . fuffragiis fin - 
gulorum ProfeíTorum , ex ipforum numero ruato ordine Facultatum ÔC membrorum , denunciator .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.