Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

Academia FRANCOFVRTENSIS in Marchia Brandëbvr o rca , A JOACHIMO I . ( Ncftore cognominato ) Electore Brandebvro . pvndata» 
& Anno Chrifti MDV1 . d . z6 . Aprilis inaugurata . 
Qui Patris JOHANNIS , ( Gcrmanorum Cice - ¿larum immunitatibus dccrtuit , Sc ftudii te - 
ioni * ditti ) vcftigiis infillens , ( latini poft ( laurauit A . 1540 . 
ejus obicum An , 1499 . fundamenta Collcgii JO GEORG & JOACHIM . FRIDERICVS Ele - - 
majoris jeeit , & à fratte ALBERTO Archie - ¿lores priuilegiafc datura omnia corroborarunt . 
pife . Magdcb . poilca Moguntino Se Cardinali ì^ . SIG1SMVNDVS EIcil . Icges Acadcmi - 
adjutus , priuilegia à ¡2 ; / Jj» . ; cas in a6 . Artículos redegit . 
MAXIMILIANO I . Imper . Rom . jOk / 2 ? ß® l^ijßu CEORGIVSGVlLIELMVSÊlcrt . casdcm confirma - Impetrata promulgauit , Acadcmiam ad nor - ( 5 ? ¡h : îolfe 13 uit & fccptra Académicaipfcmetgcílit . A i6ir . ruam Lipfienfis inftruxir , & Auno içoô . Do - wiMl\ jjq B< I ? FRIDERICVS GVII . IELMVS Acadcmiam liane miate * Mifer . Domini à meridie introduxir , WCïfea ♦ * : l / fio / Iil - j * borali erga Mufas animo ex ptopriis rberrime JVLIVS H . Pontif . Maximus Mm® , ditauit . 
Liccntiae de erigendo ( ludio vuiuerfali , ab A - FRIDERICVS III . Eleíl . Sc Rex Borudiae primut 
Jexandro VI . antea Patri concefl'ae , priuile - Jubilaeum fccundum An . »706 . d . 26 . April« 
già Académica eodem anno addidit , quae cumFridcricoGuilicImo Principe bacrcdcRcdlo - 
LEO X . P . M . An . içlç . confirmauic . re Magnificentifiimo , 6c eomitatu Regio , prae - 
JOACHIMVS II . Elcö . noua llatuta Académica feus celebrati« coque Solcmnia tanto illullriora 
pracfcripfit . dcviduarumà Profcflbribu» reli - reddidit . 
Notabilia . 
Dura admodum & iterata experta eft hace Acadcmii Fata . 
Anno enim ab inauguratione decimo , peftifera contagione vexara , Cotbufii in Lufatia inferiori per an / ium diucrfari coa & a fuit . An . iffo . idem malum pomaeria hujus a ! mac ciuitatis peruagatum , quae anno fcquenti annonae difficultate confli & ata eft , quam lues venefica rutfus cx - cepit An . if fx . Porro An . if 8f . Academic ! ob peftis ingruentis periculum difpalati exteras oras pctiuerunr . 
PoftcroSaeculo & belli difcrimina fuftinuit varia , pracprimis , cum An . Jé } I . Guftauus Adolphus Rex Succor , fupcra - tis moeniis armata manu vrbem ingrcíTus , Caefareos prac - fìdiaiios cjicerct & manus vi & rix quaeuis obuia diripcrct . 
Ncque minus inteílinis diícordiis doccntium agitata fuit , donee pace reftituta & motus rcligionis caufa exotti feda - ti fuerunt . Scriptores . 
D . Bccmanni Memoranda Francofuruna Í . Notitia Vniucrfitatis , 
Solcmnia Anni Saecularis Anno i6o6 . celebrata . 
MonumcntumrietatisFridericoGuiliclmo M . crcflum , 
Solcmnia Anni Saecularis Anno 1706 . celebrata . 
Professores Primi à Joach . Jo . Madero in Centuria Scriptorum Sic . 
Hodicrni in Cata ! , adj . Vniu . nominantur . 
Academia FRIBVRGENSIS in Briscovia , 
Ab ALBERTO VI . ARCHI DVCE AVSTR1AE fvndata , 
Anno Ghrifti MCCCCLVI . ' d . j . Septcmb . 
Calixto III . 
Summo Pontífice confirmata & 
A Fri der ico iii . Romanorum Imperatore pri - uilcgiis donata , & reftaurata A . 1472 . 
Notabilia . 
Legiones publicae hujus Academiae exafto no à fundarione quarto np . 1460 . cocptac funr . Redores femcftres vltimo Aprilis & O & obris à Dominis Regentibus ex ipforum numero» feruato Facultatum ordine , eliguntur , & P . P . S . J . voce a & iua tantum , nunquam paflìua gaudent . Ex - Reâor vicibus Rc & oris interdum fungitur . An . 167$ . durante bello gallico Academia hace ad tempus àConftantienfibus recepta fuit . 
Scriptores . 
Vid . qui de Academiis in genere commentati funt , 
Professores Freien tis tempori« ia Catal . adj . Vniu . nominantur ;
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.