Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

Academia ERFORDIENSIS in Thvringiu a SENATV CIVITATIS desiderata , 
Anno Chrifti MCCCLXXVllI . 

Quo in Pontifcx Max . Clemens VII . 
Avcoioncd . i6# Sept . Jura Académica primitus ci conceflìc . Sed V R B a h V s VI . 
Obrcnto Supremo Pontifi« catu & mtercedentibus Nuncio Apoftolico & Ar - chicpifcopo Mogunrino Adolpho . nouis Priailcgiia cam inftruxit . Romacd . j . Maji i J89 . 
Qui . bus impetrati ! 
^EMCIIIAO 
Imperatore regnante» 
Anno demum 1192» Do¿ minica Mifcricord . mini , 
Bonif'ach IX . 
Pontifícatus mino» Natalia hujus Academiac , and« quiilìmarum Germaniac quartac , celebratili cft . 
Notabilia . 
Idem BoniFadus IX , à Redore & Profeflbribus nouae Academiae precibus folicitarus An . 
peculiari Bulla Johann ! IL Nallouico , Archiepifcopo Mogunt . ejusque Sedie Succcilòribus , curam Cancellarti perpetui Vniuerfitaris demandavi^ 
Redores fcmeílres dicbui S . Phil . Sc Jacobi ut & S . Lucae olim denominati , ab An . lf¿ ? . autem poflridie illorum dieium cledi fune . Anno i f 40« primus Redor annuus Fefto Acad , aurumna« li proclamarne ed» tandem ab An . 1677 . Fedo quouii temali , inido menfisMaji ex fuifragio Elcdoium quorundam hunc in modum conilituitur» 
Facultares quatuor totidem Eledore * c medio ipiàrumdclignant , qui alio * quinqué ( nempeex quauli Facultare vnum & ex numero Studioforum quintum ) Socios eligunt , Hi nouem trea Decanos ex Superioribu» tribus Faculratibus adfeifeunt ; poílca ex hoc corpore duodenario Soni * rione fingulari tres Eledores definiti ab aliis fccedunt , Se qui horum junior eft , reliquij duo - ' bus tres nominat . ex quibusilli Redorem elicere poflùnt & debentj referuatodecilíuovoto , fí diíTenferint . Peradis exinde confuetis introdudionis cercmoniis , Redori ex qualiber Faculta * te Coníiliarius Sc Afleflbr adjungitur , adconftituendumConGlium fecretum , quod jurisdidionc tam ciuili quam criminali in Académicos pollet , caufas matrimoniales Sc tutelares dìfquiric . Facultas Theologica mixta Profeflòres Rom . Catholicos Sc Euangelicum alir , Caeterum Collegia 
fcx , publicis ledionibus omnium Facultatum deftinata , ibidem confpicua funt . 
Collapfus Pragenfium & ( ex quorundam relatis ) Hetbipoleniium flatus initiato huic ßudiovni« uerfali magna dedit incrementa , portea aduerfa quaeuis , faeutcnte multoriespcr Germaniam Marte , pracprimis autem durante bello inteftino inter dues Académicos Sc Oppidanos A . if 10# extrema experta , noftro deniqueaeuo à Nutritoribus fuis refeda cft peran tiqua haec Academia * 
ScRlPTORBS . 
Gudeni Hîftoria Erfurteníís . M . Barthol . Löhneifens Catal * Redorum & c . 
Juft . Chriftoph . Morfchmanni Erfordia literata . 
Professo & es . 
Antiqui in Aut« cit . hodicroi in ad ; . Cat . Vniu . referuntur .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.