Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

Academia COLONIENSÏS ad R h e n v m A SENATV REIP VBUCA E COLONIENSIS evndata 
Anno Chriíti MCCCLXXXV . 
Ab Vmano VI . Pontif Max . ampltffimis priuilcgus donata : itcmquc 

* * n * ♦ 
L . S . 
Facultatis 
* * • i 
» . 
» racujtaus ♦ * * Thcologicac . ♦ * 
IL 
* * * • * 
* • 
#» » * • • 
. • * » * L . S . V . 
F acuitati« Mcdicac , 
* • 
•• •• 
• * # « * 
* #• • # •• • • 
L . S . v . 
Vniucrfitatis Colonicnfis . 
Confiliis & opcris Alberti • Magni , Thomac Aqui» natis & Johannis Seo - ti , inílru¿ta . 
+ 
••v . * . * 
* • 
Notabilia . 
Academia hace inter antiquiflinias Germa - niae quinta , ad normam Patifinae infU - tuta cjusque filiadidaj poftmodumfoc - cundifiima mater alias progenuit . 
Redor cum quatuor Facuitatum Decani» plena gaudet jurisdidione um ciuiH 
Íjuam criminali in omnea Academiac ubjedos . Singularia , quae hie vigent , funt , quod amici & conuiuae cum cqui - tatuornatifllmo pervrbem inuitentur ad Adus Dodoralej . qui fplendido cxtrudo Theatro in aede Metropolitana heroice perficiuntur ; item , quod nemo , qui non in fuá Facúltate ibi piomouerir . Profeiïorii munu - s obite poílir , 8c quod Academici ae - grotantcsin peculiari hofpiiiorecipiantur . 
Scrittore s . 
Vid . Autores de Aodemiis Vniuerfís . 

# • 
»♦ 
L . S . 
• # 
» , 
# % 
Facultatis % 
* * • * 
Juridicac 
* » * » 
• * # « 
• • 
L . S , 
•• Facultatis • • " * • Philoiophicac» ; * 
• • 
• • 
•• 
m 
« 
• * 
•• • • •• 

Academia D Ab OTHONELib . ßar . i\ / ildPurg 
Anno 
Auöoritate & Priuilcgio Jvlii III . Pontif . Max . Ad normam Vniucrfitatum , Pari - ficnfis , Louanicnfis & Bononicn - iîs , confirmât * , A . 1552 . atquc 
Hifti 4 . Sibiliti tram um F * cu¡t4t»m Dtsrttñ , Tf / limtniM tíc . 
ÍLINGENSIS , in Bavaria Svperiori , S . R«l . Truchftflìo , Cardinali ficEpifcopo Auguftano , primitiuereda , Chnlli MDXL1X , d . ¿i . Odobr , 
Caroli V . 
Idem fandacor Ocho Acá - ImP™ R°™ " ! COnccflione dtraiam vniucrfam pleno VniUClfiuuS nomine infigmtí . 
cum jure PatiibusSocie - tatis - Jefu regendam adíl - gnauit» An . if ¿4 . 
Ri gimen ejui pencsRedo - remCollegii , qui & Re« dor Mignificus eft , cui adjundi ( untCancellaiius è Patribus Collegii & Gu - bernatot c Dominis Sac - cularibu * . 
Redor , transado quouis triennio , nouus eligitur , 
2ui inaugurations die , erto S , Vrfulae , Epifcopo cereum fundationis offeit , 
Docetur ibidem Theolo - gia Scholaftica & Moralis , 
S . Scriptura , Controuer ( iae fidei , Jui Canon . & Ciu . 
Philofophia . Ethica . Mathe - fis , & Lingua Hebraica« 
scriptores . 
Vid . qui de Academiis in genere feripta relique - runc . 
Professore * . 
Hodierni vid , in Catalogo 
Vniuerfali . pro dintrßtatt GrAdvnm * r Rtrnm 
txpiHUini / tr ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.