Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

~ Academia ALTORFINA in 
l ASenatv REIPVBL1CAE N OR IM B E R G E NS IS 
Anno Chiifti M ÜLXX Vi . 
Cuius rogati» Imperator Rvdolphvs II Priuilcgium de crcandis Baccalau - reis & Magiftris Arnum imperii - 
Ferdinandvs II . 
Priuilcgio de crcandis Do & oribus 
N o r ico . 
f v n d a t a 
et aperta , 
Juris , McdicinaciSc Philofophiac cam auxit A . 1622 . 
Leopold / s M . 
Facultan Thcologicac idem Priuilcgium conccflît . A . 1696 . d . 10 . Dcceinb . 
n o t a b i l i a . 
A . 1715 . d . 29 . Junii , fq Jiibilacum primum Saccularc 
folemnibus i icibus celibi at um cil . 
Promotiones Doctorales & MagiílciialcJquotannis ipfo inaugurations die d . 29 . Junii peraguniui , quo die vcl poftridie etiam Rectoics Academiae ex Coiporc Piotcllurum fccundum Ordines Faculwtum confuc - tis ccrcmoniis cliguntur & protlamanrur Cancellarli & Pro - Canccllarii Dignitas Scnatui referuara , cui & ComitiuaS . Palatii Lateianens . t x Leopoldi M . conctilìoned . i j . Dec . 1697 . annexa eli . 
Collegium Academicum , Horms Medicus & : Thcatrum Anatomicum infigniora prrebent ornamenta . 
Scrittore s . 
Dan , Omeifii Gloiia Academiae Alioifinae . 
Laubingrri Memorabilia Academiae Alto finse . D Jo . Jac . Bijcri Befchrcibung von AlcortF . Aùa Jubilad Aliorfini . 
Zubelii Jcztlebendcs Alroiff . 
Professores Prilli ni ab Omeilio l . c . hodierni in adj . Cat . Vniu . recenfentur . 
Academia ARGENTINENSIS in alsatia . 
A Senatv q . vondam REIPVBLICAE ARGENTINENSIS fvndata et aperta , 
Anno Chiifli M D X X X V I 11 . 
Cujus rogatu Imperator 
M a X i M I l i a N v s II . 
Magiftros & Baccalaureos in Phi - / / fàf 
lofophia & Artibus liberalibus / / r®fê\ ( jÈkàffi 
A . 1 «566 . d . 30 . Maji primitus ; [ tìuj " ) ra / M ) 
Po ilea vero m Jfö / w 
Ferdinandvs ii . 
Jo . Schwcichardi Archiep . Mogunt . 
& Ludouici Landgr . Hallìx fuafu 
Do & orcsThcologiae , Iuris , Mcdi - cinae & Philotophiae crcandi fa - cultatem ci conccilit d . 5 . Fcbr . A . 1621 , 
Quo anno demum d . 14 . Auguili juilu Scnatus Academia luce riti - bus perquam folcmnibus gurata cft . 
notadi li a . 
R . c ¿lores femrllrcs ditbus S M irci d . if . April . & S . Lucae d . 18 . Oil . in Conuentu Académico Iole - mni fccundum feriem Facultacum , praefentibus Canccllario , Scholarclm , Deputati ] Scnatus & Redore decern te , per fcrutinium eligunrur , & : in Bi abeuterio Ciuibus Academicis repraefentantur . 
Facultas Philofophica peculiari hoc gaudet jure , a & u folemni Poetas laurearos creandi . 
Typogrsphiae Inuentionem , Artium & Scicntiarum fubfidium , Argentorati piimum An . 1440 . in - notuiiTe , de cactero confiât . 
Scrittore s . 
Bücdcri Oratio Saccularis Argent . 
Oratio de Typographiac Argentorati in - ucntac Diuinitate & fatis , 
D . Joh . SchmidiiSchulbrunnen . 
Sebitzii Programma Sacculare . 
Professores . 
Priftini in den Hamburg Hiftorifchen Anmerckun - gen , hodierni in adj« Cacai . Vniu . rcccnfcntur .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.