Full text: Orbis Literatvs Academicvs Germanico-Evropaevs

PRAEFATIO . 
Interca congeries rerum raemoratu digniílimarum primis inflittiti limiti - bus coníignari & circumfcribi haud potuit , fed latiorem metari campum , & ampliori irontiípicio ac diipofitione paginas hafce exarare me oportuit ; quo omnibus & fingulis artium «Sc fcientiarum alumnis & cultoribus cujuscunque aetatis «Sc facultatis fatisfiat , exten quoque , de perfpiciendo Academiarum Germanicarum ftatu cupidi , lingua eruditorum vernácula de iisdem folide in - formentur . 
PJagulas , quibus figilla académica impreíTa funt> quo magis ea nitefcant , & ii cuiquam iibuerit , paneti tabularum more affigi poihnt , a tergo vacuas Iinquere , e re vilum ; quo non obftante , easdem «Sc cum Plauíu votiuo , dications loco praeh\o , & fubjundo Catalogo vniuerfali , jufta ferie Volu - minis ad initar compingi poiìc , ex earum infpcctione patet , «Se cujusuis arbitrii eft . 1 erga haec vacuai fpatia nuda in Albo Chronologico ad recipienda no - tamina «Se additamenta , quae quiuis ledor «Se polleiìòr fubnedere voluerit , valde commeda habentur . 
Catalogus praedidus vniuerfalis Membrorum Academicorum & ProfeíTo - rum cujuscunque Socictatis & Vniueriìtatis jamjam florentium «Se docentium , ad calcem ideo fubjundus eil , vt co facilius per temporum viciifitudines re - nouari , falua voluminis integritate redintegrari , ac feparatim fub incudem re - uocari poilìt . 
Fatendum equidem , non omnia , quorum deiìderio flagrabam , ex voto nobis obtigili'e , variaque adhuc memoranda hinc inde intercalari potuiife , rum copia vel defuit , vel temporis «Se fpatii anguftia relècata elt : rem omnem autem eapropter procraftinare veriti fumus , ne exfpedationem eorum , qui nobis percontantibus fua jam vitro fubminiftrauerant , diutius fruftrare vide - remur ; fed diuulgatis primis hi Ice exemplis , iisque vbiuis perluftratis , fi qui inftituti ratione indudi , orbis literati , ( alias longe lateque extend , liisce ve¡o paginis in compendium redadi , atque limitato «Se amoeno conipedu oculis expoiìti , ) perficiendi gratia de monendis fuis nobiscum communicare , & quae defìciunt iupplere velint , id quod etiam quam humaniiïime «Sc obiequioíiílirr . e ab iisdem exoramus ; dummodo iteratis preeibus compotes talium fieri poteri - mus , próxima reuiíione «Sc interpolatione , quiequid cedro dignum , obferua - tum iri , fidem damus . 
Commemorationem Scriptorum fpecialium , qui de his illisue Vniueriita - tibus figillatim commentati nobis innotuerunt , ad notabilia vniuseujusque Academiae retulimus ; illos vero , qui uniueriìm de omnibus Chriftiani & totius Orbis ftudiis eminentioribus Scripta reliquerunt , in fine operis col - locaui , vt quisque habeat , vnde plura petat . Quoniam autem plurimi rei literariae ftudiofi , fupelledile tarnen literaria dellituti , aut thecas fumtuo - fas omni feripturarum genere repletas adire & ìnfpicere impediti , aut ne - gotiis publicis vel domefticis coardati & diftenti , euolutione librorum fu . perfedere coguntur ; cum iisdem gratiam nos inituros fperamus , quum Nu - cleum hiftoriae Academiarum , ( addita poftmodum hujus opufculi , de qua cogitamus , parte altera Diplomatica , peculiari & confpediori ratione difpo . fita , ) fuccinda Methodo expofuerimus . 
XXX » 
Caeterum
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.