Full text: Epistola Leonis Magni Ad Flavianvm Græco-Latina

Sb 
<MMÈËÈÈÊÊÈÊ & 
QNZTANTI * 
OT TOT APMENOnOTAOr» ZiCaçicf Kßi N9fU<poA * H9t , K & Kyt - 7tcf <s>iora , ï oi>îki ( , ? rë< trinaç cp% íófyu . 
ISTETCIN ¿El TON •v\ut tfiçtcuer , «V où ttyítu xjH •InavfJ^JiKSM Qtu * S\fii tt , HÇ tvtt ^fcr vcu>TtK { jín { jc , * * a , px¿v KSH * >Ti\ájTif¡i¥ , vcuiTui òyfìuv ksH * * ' fpTuv vtit ] T¿u / . Kou tif spa kC ( / cv \t\nw [ g / fie , - nv tjov 71 / ci * 0Mcf a» ftmfoñ» * >> < * - * ' 
¡UC K & e¿7m$ut eurtf $fd n & w«Tfcf 
, <PcdÇ ¿ti CPujof , fror ¿ÁiSiref cKJIOS«¿AtfSíVOO , óf¿o»úrw nS TO'rfá KSH 
\mi / jouJïtv , ¿t »0 m * w * i»yíyn . x , «$• w«i - 
ca ¿yitv , 79 ncuouoiuç ¿k x & toü Tttt tfof 
icxmpdi / ofA / jot^ui òf £ «¿7» , Xj fror «¿Aij - TzSxutÇi jj tjw mucu<h¿r u Xj ofiov * «or . tçidicL bfjLQtíoiov , x , ¿ / ¿¿71 / 49V , k & • / * « - i 9f * v»v , ùç ( A . lout twjtonouv JtóvíGi , Ufi * JU gSí «# fltVttJí 7nçàjO ( ÀfJ . >C uovclàtt c * TÇiCtth 
e 3
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.