Full text: Epistola Leonis Magni Ad Flavianvm Græco-Latina

41 Epistola 
¿il / xtxf VfXùiì cfhçifJL * 
, tÌuj ti\ç tnjç ct^ecynjç vmfiuptuíoiu I 
( 3¿J C¿K£ / G< { cU> , C¿£eÁ ( pé TlfÁiUTXTt . ívit H ¿ ) ( luv ¿j * Qtx oiKhçfjtuv «f ¿7nÁojícui % & iiçu i X ir^ciyuajoç etyyutnet X àpctQxç cùAp TrXfii^•n 'Q - UTi¡g " n¡t cititi 
2¡lgtv0icu , Kctjvpôy . Oçif fjtyj * r , ùç r¡ ntfc TCt ) v 7rt7rÇa . yfjfyjuv ¿>t ] Xe¡ , KctÁus <Mck%v ( >i Iw Içfcct / ufyjoç , ~2hrò T * IÇ idioti z * çu ( xuç , ci r - rtKcL vfjLCuv " àmtpclcrj auuc^ôfjàpoç ouoXoji Aétfv ( etv ] o9 ¿ 7t^UT1^0V ¿K »Ifix - tl , Xj fgiUT <J ? n<rv%ct - ¿j» T>i mçi , t¡g tTvy%cuti 
Ùï & OTfiOÇ . A ) k'omit C * TZt¡ OU ! Ct%fJLCL%t^ & \ 
cttrtGe7 ¿oyuali auvoumv ohe éGhtÁeJt , tyiu àvfcv y ù / xeof áAsÁfpcTiif . c * r * i o¡x . ú< & - fJfyjovnc KAX9¿c£ía , , Xj cL^iov Hvcu & £ ( 'xt<dn - diu kçJktiv rtjç Kctfapictuç . EÇ ) " ôz$Ç « 7n - çuç Kj ovixtpepófiug Àhyu . Xj « GyíJíovyx , ¿ [ ¿uç cr ) nyivcú<rKÍ , ô - nruç ttç iïeov f S - kìtnco - 7TUV í7r canti cwôevltcL mkÎvv^j . Ù çAyt & Oi 
v / %i ^ . r , 'a ' / / \ 
t ? nayo * Tf ] ç ¿tttâoyiuç idoi } < * çt tîuvtu m TtZCO eùrrtf KtLKUf <PpCVtl%VTU C * CtpyH ) i ' / TUf - * <ry t * i cpcovri x . oìkhcl tì kaQ . ^ikaÒ - lu / ou vm^cKfitjyüK eçctf Katê / . yvùfftojç ctfcioç ¿m - ç / nv <hoç% } tv7it o - moûi îaioç . eîth ó kv - 
C / & 
i ( 
ai 
il 
I 
cr 
! l 
01 a n 
i Bu< ui te ol ur cr or 
í 
te cr us 
1
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.