Full text: Epistola Leonis Magni Ad Flavianvm Græco-Latina

* 4 
Epistola <ptw cù>eJé£ctltì , 'è - toX . ùoK$HVt ] bf dIftÏKvi\ toc 7t juepeOcf . K , ò ¿imûifÇ Qeoçrinc t¿ir * £ ¿ ) dV izetôtfioç civou atfàpumç * K . uv àôoùalc ; ] 
¿TnxnàÇ OcucLra - KçHvîj $Jvqcrj TÈyflètç , i vntifa r¡ c¿Xf * * ¡ & HXfMvíct , cJ7r . %pu'cu> t ) yj¿r¡fft , TÍw ij £ ÇttptâÇ è^up^aiv t / Alu / . i vrfscnÁípfa ¿K r * ispt ) jrfoç X è'sjxrim Qv - 
CiÇ . Ùx ( lptctp1itt'¿ fj . luj TC¿ ¿60 - vír 
r * 1 i> } <rîf xg / çp tu - nyrflivlt ¿k tk ^»çpiç . i TmpQívxfajfrAfí Tiçiçiv if $Jvii<nç , 2l & TÎi - Tt ¿XV <púnf If * 19 ôfzoïa , . 6 yS oov Qeeg cL^ 6iiÇ , y - cùj - réç tv àjjxiôpcfWf ctÀr . ôiiç . Xj \peo - ¿'oç ü¿er C¥ rv ivuffi'Q . o¡tf KetôepjKtv . c * oau ■m juvet / bi^oii^ßl ptfT'ÀXKijAuv éììv , * , >f £ - - x^pîtjjç x ajßpptrx xj tp fxtyifi & tyç 7 & . deareç yù 0 * w [ raf tAea ] t^í - rlcu XX ú * çjt & trq - stuç x , c cuêp & inç rtxpttyífa¡ rîjç 9¿íctc cLjr'totç ¿X cwctÁícnce^ ) . RvepptîyS tKet - n^tpí^i^Jwnpa wftuvictç ozfç ïhet e%>ix6v . 
Z' ( fyj \¿y . u ¡cctJep^cc^opS / jü ri tí OT & ¡ tçi x 
hóyx . X $ crú / * * ] ( & • ¿nitÁvvjos . Qvfy «Vi ü ectí / jíojcf . Xj r» fd / j eúm¡v ¿ia . Át¿j¿irt »íf %w ( ¿can , tv y tzjç vÇpetnv •mf ¿ Àoycç ihn Is itmT>fjoç Is ¿j " mttçcç iïàfyç rçif ¿X & C / W ¿fu ts trcvfia , tÌmj <fotnv X 
ipt - 
bburti : epi rftcf 
lus le 
t IV iti 
pitas r . 
; ltU 
culp ; 
sto 
tiVit tura us , eft vice tud l'iriut 
I fu'm fou 
lr$ 
que car fis 
ta ■ * 
L
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.