Full text: Epistola Leonis Magni Ad Flavianvm Græco-Latina

i5 Epistola 
çvç . Koù 7 ? f Ira / * ^ Kvtpvyfxct r¡¡ ( cairoti . 
Kc¿7i%ev <tKf>ociozuç , \tycv'l ( & >' i¿a ij * up6íi & > c * ptçpi f£<l , X ) tÍ£ÍJ H0'' * ? * «AÍ - aaarn ovo / xa . cùsnf ÉptptcuxtjÁ , 'cz£¡ tçii pieô ijfJLuv o Qtcç . £ où / rt / j ) - srCP^T * ttn çuç cu ¿Tmvtyvu to pjputfc * cm 7mj¿i¿r t - 'jhvriGrj t ] fi7v , tjcç ^ , ¿ * i a , 'px * l 
fc * ¿ / / y odrtZ - Xj KAÁeij n ovopict carri / ptípx - * A>rf C * A» ? f «$iÀ ( 3^ , * ©£< ! { • i<%vp6ç , è£vcia - çyjÇ , apxuv ètplwrjç . ' / mltiç X piefaofloçcùufoç . OÙ^è [ ¿cmtjuç ÀaÂuv ¿tuç a * way , attpKA 
ti y hcytv , ùç onaff o nyfiiiç TtiÇ7mp9evit Xc / çiç , ti%ey pfyù tù & pù - ra piop - Çlw , chi ei%e ß " ti ipte - nytç cùfxcC . cç iiw à - XtiJicw . ij to%ä 21^ . ^71 , nvéeaxr¿Tlw X¿ / - evv che ekvou t>ií îpttii / I & ç Cf ¿pLi^ev Qvcnuç , ¿7nj^7^ç nf of tIw piaKetf / atMaf / M c mpt - Ç>6h { ayftA® - «vrcv • ïlvev / z<6 ayioy im * cfin er , X , iïvvctpiiç v\J * çit Sincmictai 091' 7» fyvùfÂpoy áyttv , KÁr¡9i¡ffí^J tjcç Qti . ÔTTCuç eu , tmj¿V'Wif if ffv^r / \l<c itjç imp - ôtv * , ônc * 4 tpyei $tnui hpitwpyíetf , ¿k r»¡C 
Qvatuç tîjç rvXKaCxatiçii mp^ovXS . * i ( p9éy ] oç M $0 * htvor¡T\oy ¿kÚvIw $p - 
Pfimy , ffTtç piowfyuf in faupmçi ^ * ) uvpia -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.