Full text: Nils Bielkes underhandling i Brandenburg 1696

Stettin och svenska Pommern under skenbart gynnande ut- 
sikter och med god yttre framgång; men Königsmarcks 
ihärdiga motstånd band stridskrafter, som bättre tarfvats på 
andra krigsskådeplatser, och fredssluten lärde, att afgöran- 
det äfven om Pommerns öde fallit i Skåne och vid Rhen. 
Med en ringa landvinst på östra Oderstranden kunde kur- 
fursten icke finna sina kraf uppfyllda.  Saint-Germainfreden 
kunde således ingalunda grundlägga verklig sämja och tillit, 
så mycket mindre som afträdelsen trots dess ringhet på 
samma gång var ett aggande minne för svenska statsmän. 
[ sin förbittring öfver krigets snöpliga utgång trädde ju till 
och med kurfursten i ett förbund med sin förre fiende, 
Frankrikes härskare, som dock aldrig gaf till lön den hämnd 
på Sverige, som han hoppats, ehuru Karl XI samtidigt öfver- 
gått till Frankrikes europeiska motparti. 
Först med Fredrik III:s tronbestigning och under Eber- 
hard Danckelmans ledning af den brandenburgska politi- 
ken tyckes en möjlighet yppa sig till utjämnande af mot- 
satserna. I 1690:talets stora europeiska kraftmätning måste 
denna regering främst hafva sina blickar fästa vid kampen 
i väster; redan af detta skäl måste den utvecklingssträfvan, 
som innebar en motsättning mot Sverige, i viss mån träda 
tillbaka. Dessa makter stodo också nu på samma sida i 
den stora konflikten, om också blott den ena som omedel- 
bart deltagande part, svenska kronan däremot allenast som 
sjömakternas och kejsarens bundsförvant. Men härtill kom- 
mer — som det synes afgörande — Danckelmans person- 
liga insats. Efter allt utseende har hans uppfattning af 
Sveriges och Brandenburgs inbördes ställning och möjlig- 
heterna för ett samförstånd starkt afvikit från den, som dit- 
tills behärskat Berlinhofvets statskonst. Från honom utgår, 
som det synes, försöket att af förnyandet af 1686 års for- 
mella vänskaps- och försvarsförbund tio år senare göra ett 
verkligt närmande, att med biläggande af åtskilliga smärre 
tvistefrågor grundlägga ett varaktigt förtroende mellan hans
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.