Full text: Kong Gustav Adolphs og Frøken Ebba Brahes merkværdige Kierligheds-Handel

gt Ven 
Konge, 
dt Meds 
ligemed 
ommens 
Foreftils 
veltge, t 
»! Frøs 
jatlighes 
offet for 
de noget 
[bage af 
” tænfte 
derfore 
an vilde 
e hende, 
andt fir 
af noget 
x Hans 
erlig Des 
tlighed , 
, og bens 
ey vil 
Nang 
ål, han 
Jen, faa 
"æde og 
Eb. 
Ebba Blev herover: faa hiertelig for: 
nøyet, at hun, befriet fra fin formeente Sorg, 
Jod famme Aften fammienkaide fine befte Vens 
her, og med flørfte Sindé Molighed og Fors 
nevelfe, drak fin allerfierefte Kong Guftavs 
Staal. 
Gred Magnus, fot merfede der færs 
deles Glæde hans Fiere Datter udvifte, fors 
medelft den Lykke, Mangen havde haft , blev 
endnu mere bekymret , og Funde neppe holde 
fig fra Taarer. den Tvivl er denne Dag 
beftemt, fagde hans ar dut paa den (fal fynge 
din Svanefang. m”"= frygter for, at man 
fnart betager dig am - — "yeke og Fornøpelfe 
t Verdens; Han blev herover faa inderlig be 
dæget, at Han nær havde gaaet tilbage ti, 
Øronningen, for at afraade hende, at tvinge 
hans enefte Datter , efterdi hun elffede Kors 
gen faa hønt fom fin egen Siel. — Men han 
Befrygtede rar, at Dronningen Fulde fat 
de Tanfer om ham, at han havde i Sinde, 
at Holde fin Datter fal for Kongen. Ende 
ligen overived han Sagen til Dronningen 
pg fin Datter Lykke, formodende, at naar 
den fidiie fagde: ar hun havde lovet Kongen, 
af være ham troe indtil Deden , faa fFulde 
hun nanffee undgage den Haardhed, form 
faa grutiigen fruede at giøre Vold paa hen« 
des Villie og Velfærd. 
Ca 
5Jnt
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.