Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

fenom igen / fat 
fivtekia / Önfra 
Fer. Wrånaldd 
med tbe Poler7/ov 
figd alsting förfö 
ringen eccffeer fi 
S)Iaytoch KR 
Ince och olycke få 
och i fijEe motto el 
in på Riffee,eder d 
behörtigit fåre tål 
: 
: 
Vijfee elli 
wapn och full til 
fring om Stverid 
werden nu fare 
race modp år ck 
pe fyras afftöpa 
inga tradtater « 
ther til fyrde sd 
medan fiendens di 
fiveck och bedågerl 
mwij på fädane erai 
ebet rådeligafti/a 
och bygges/fampd 
fåteias/fedhan art 
och gode Sfep/A 
torffewålförfedd; 
tesichen poftur tl 
beredde och mecke 
pehan och oc fomn 
pndfårnings möta 
i 
s 
a 
DM 
& 
OO 
00 
9 och Fredsfördragk at fratfåfta och 
wo monde här bollas troggt och fås 
bock får tiv åbr fecan råfadh i Krigh 
jp/eigäng och eftecter man icfefan 
po mij få detta fom thet åfirige Regis 
LbåR aftee funnas brvad Bégh mackt 
fer/ tbet grannarnre och dFalocrncas 
Fhercs tillftånd rått tages i achev the 
fcsartber af ing:n olågenbect drages 
Irfurites/.at opå hivarichanda annat 
idee fåfere & then fitan. 
Iz. 
it mnåft alla måra granar nu fåt 
jar (Elden til on floor deel brinner 
efter fw ide longde ther ifrår och 
1 och jtv med mycket incer förbits 
ff / få at tbeffe frifgen icke låreclis 
floor förandring: Gå åndoch wif 
€ handlingar affråde/ othan mecr 
Im för all ting brufa måtte: Erffmwål 
iHect til billighe fredsmedel / decta 
Bree tifdBer nogfampebefende / ther 
ift Haffue ar byggia/y håue vijför 
in och Feftningirue tijorgt bitres 
Hfeer förförias och behårligen bes 
påflota hålles ferdigh/medö månge 
knition,$olf/och ol annan nåds 
inmmaz ac KRyfee på alla fidor fåts 
han ther wijwoor all hendelfe åre 
pf wär cen fåferbeet ar preftera, 
tWBWenner och Bundsförwanter til 
ighen/och affbålla frijgslogan - 
an 
mo 
my 
20 
(VÖ 
v 
£ 
pd 
Nn 
T 
Na 
Mm 
N 
3 
per 
CV 
N 
SOS 
Sed 
rm 
n” 
Oo 
Oo 
- 
Oo 
hn 
- 
0 
2 
Gt 
Ög 
20 
NN É 
a 7; 
N 
Ir 
2 
E 
fo 
É 
; 
e- 
£” 
je 
D 
kn
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.