Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

åre facttade/ funne fedfan brufas och exequeras, til (hes thepå 
cen fölliande allmän Niksdagh off Hennes Mt wrindare åF- 
nerfifs och laghafrafft befommafunne, Ohimcdier unrp bif 
tver alt widoh Hec/ fom öffuer (Henna Pundet om Religionen, 
Ryrfiordning och Karfio adminifrationen fladgat årsech föra 
fåtrar i Syfdping Äbri6, och föohan i Srebroo åhr 1612, 
X HL . 
Ibland andra bsfivår,fom Landet betungarsår och then oordenes 
lige friungfård och gåftning icke then ringafte. YMijfinne fördens 
ffuld måchee nöd:ge / acther vtfinnan och cen dåteer ordning giordes 
och ther öfver hand Holles/Så at alle egenoillige / egennyttige gåfts 
ninger/GSfiusfårder och betungningar affffaffodes och infictecs / på 
fbet allmogen thefte båteer Funde åferbrufct utföra och fina vibflylder 
des låtrare draga och vihgåra / och dody Rijffens åkrenden fampe 
nödhwåndige Mönflringar / til II. Days. och Fåderneflandgens 
tienft/befordrade mwarda, Nån fåte och wijf/ huvutedes fådana orda 
ning begwembligaft fattas (Pall / få ar Hon fan baffiwa beftånd/ ther 
beemfella rvij 1).Dante: och ehen wålförordnade Negeringen med 
Rijffens Nådzg RådH ar öfiveråga / berduckia och i wåra ar 
efla . 
É Ae TGij nu derra ale fom föreftriffivit får / Baffoe fampe och fyns 
terligen på wåre cgne och wåre Nedbröders wegner / få frånwarande 
fom nåriwaratide / gore funnit / beflutit och of fulfomligen der om 
föreenad/och fåfom trogne och råtefinnige Bnderfåtere/ het trotigen 
och fradeligen effterfomma wele och ffotes Derföre Haffive wijföres 
föreftne Sweriges Rijfes RAdhH och Ständer derra med wåre egt 
bånder vnderföriffiwit / och witterligen låride hengia och trys 
fig wåre Infegle hår nedan före, Som giffivit 
och förfffiwie år i Stockholm / den 29,4 
Yulij, Abr 16344
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.