Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

beer betvarag/wår Ch-iftelige Evangelife Religion, Hufburgis 
ffe Confesfions gend Cudz nädige bijftånd recn och oförfalftats 
och förmedelft (heni Kyrkiomwåfeude och Scholarne > få wål fom 
Regementeetsfamdråde och enigheers få oc ert gore förftåndh ers 
bållet warda,  Ochalcben fund fådane fradeligte frandbeet 
affingenedng mer år iwåre före Fådernefiand til befabra/ än at 
mår Smwenffa vngdom få otifdigt och vihan Sftildnadt förlofas 
sil fremmande Land/ fom ite åre nedh efi Religionen cenfe/ 
dels til Krig/deele til HJoffuas deele til at låra Handewård / och 
ther fom farligafte år, hen måRa declen til ar fudera , Hiwikes 
fpådeingeniaåtteligen infupa falffe meningar / them thefedan 
bemfomimnaendes/fönlighen eller vpperbarligen i androm ingiwe 
ta/hwar aff Feldnadei gemåterne, Dilputatz och tråtor/Partier 
och vplop/ och ther aff endeligen intet annat ån vproor/innecligh 
örligh och) andre olågenheeter i Niskec eneftå/ effeer fåfom fådane 
ide othan wår olyco för ehetta Hocs of Haffuer warit på bahnen/ 
och ånnu i henna dagh förorfafer ehe fwåra inbördes Krigh i 
Tyffland/ och haffuer månge andre Riffen och refpubliquer 
fait i fara oc olågenhet, Derföre på (hs fådant Hår effter/ få mykit 
SMenniffeligic år/ må förebommass haffue wif thenne faakReges 
ringen committerat , ac ttemadh Rijffens Rädh/fampe Bifcos 
parna och ElerPerifed/ftgH widhförfta lågenheer föreena och affs 
tala meele/ huruledes få twål ect general Confiftoria Ecclefi- 
afticum,fåfom an ny almånneligh, liffformigh och richtigh Kyrs 
fios och Sholordning Sfiwer Hecta Rijter år Håft ar fatta förs 
medelft Hiwvitfa en Conformitet och tiffheet i Ryrfio Ceremo= 
nierne öffuer alt Rijber/få wål i che Inffas fom Swenffa Förs 
famblingarne vpråttes och hålles/ ongdemen fehen recna Gudg 
dyrfan rået vpfödhes/Kåccerij och falffa Religioner affiwårias/ 
och in fumma fela fen Andelighe Staten fåledes ordnas och fås 
res/ ehe ie mindre cnighect i Religionen, ån famdrådjtigheer 
i Regemenest erhållas må, . Hmilks Ordningar/nås se fåledes 
äre
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.