Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

XI, 
Til eheffe få wål Armeers fom Sfepsfletrans onderhold/ 
fampe andra Riöfkfens nådeorffrige Orhgiffter / hafme wij bådbe 
Adel och Dadel i gemeen / dffucr ehee fom Hware Scåndhipef 
förochan ordinarie åre wabne at vehgåra z för (Henna gånger 
extra ordinem bewitliat/ effter fom wij och Hårmedb beflute/ ac 
(få frampt nödHen få fordrar och fråfivier) Boftaps fraccen SFs 
ter Heela Riffet i Scdderne få wål fom & Lander i nåftfommande 
äpr/ 1635. fralvehgå effrer then wårdering fået och wifs/fåfom 
han förfla reefan bewilliades / Oh haffurc wij aff RiddefPapede 
och Adelen ide alenaft efer fompeycke Sffuer wåre LandHbdader 
fåtuman råå och tådr fom vcban frifheg niijlen ( doch halfpareen 
emot Skare och Ebrowa7 y vrhan och cil ar defte meer detyga her 
wijidefå högt efimera wåra wålfångna Privilegier, fåfom 
SHHennes M.4 och Fådberneplandgens almenne wålftånd/ enkban: 
nerligen i ehenne befwårlige tifden/ tå haffue wij ock off en frij wils 
Lia deleffuade och famtycde ; ac then Aoore Julen och Accijlen fal 
giffuas och taghas bädHe aff che IWahrur wij flelffue vefeepa/ få 
mwål fom aff ehe wij införföriffua/och (Het vchi förande tiv äÉr / 
Steml, från Januario 16 35.tiljanuariom åfri16 37.1 (hen wiffe 
förhopning ar Bivar ms alle offwannembde medelrårrädeligen och 
erolighen omgås / tHe ett abnfenligie cil Rijkfens carff förflå och 
draga fEole. XI | 
Förvthan eheffe årendenz Hhafjuom mi fampeligen noga effters 
tånde/hivadh ehen förnembdfte orfafen år/ tl she ftoora Kri 'gh 
och myckne blods vchgivedfer, fom måft ala Regemeneer i Chris 
pg nu fwåfia vidi. LG medhan wij ifanning befinna / 
at förvran andra Menniffiones fynde,få år Hen förfta oc Körfta 
root och vphooff eåer til/ then Split oh ocnighet ve Religionen, 
fom I ehe Risker och Regementer wanda/ Lå haffur wij mår höge 
fc föpOdigheer eradyradte / ar tenkid på alla mede och wågar/buru 
mwärt före Fåderuseland må fören fådan rafiftadeligp frands 
| pece
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.