Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

Han ide fommer och flår åffuer Rijfsens grånger in oppå of och 
NRijbzens Jndbyggtare. | 
dh 
Silke alt och annat flifft ar vefrårra(effecr fom inte efer aff 
fan eder må vihan Riffsens ftårfta adda förfummas eller förgås 
fas ) funne wij låctelighen dåma/ hvad] her il för cn Eraffeaff 
Colf/ Penningar/ Proviant, Ammunition och annat til:Sä 
fom och Huru befmwårligte ehec faller Hjenues DN: ec och ärhes wege 
ner Regerinaen ac fåra Regemenecer widh eheffe tifdhber / ther the 
icke medh nådrorffeige medel blifwe manligen grepne onder ars 
marna. — HmwarföreehivadBk unga och befmår ij och Hår til förs 
medelft Ägrlighe vehföriffningar och Eandgbietper veh Råde Haffue: 
Gå haffue ij dockhfmift härmed bewiliar och fameycke fåfom ef: 
ter fålier > För ft Hwad Folke til Land och warn belangar/få finnes 
fuler eHer off ett tårkeligie aHnraal i Riyksös tienfk/men effter wåre 
YLapn åre råmligen vchfpridde och funna ife aldeles dragas tils 
fammans vthan grensernes ftora fahra/ Oh ther the ån fom 
mandroges/ få går doch AHrlighen genom fivedomar och ellicft 
mycket aff / fom måte åcher på nyet vpfylas: Zherföre finne 
ij nådigde och Hår medh bemwilie och Seflyuce, at (Her man i meds 
ler tijdh rilingen fridbligh affhandling med5 fienden fomma fan/ 
tå en almån DebfPrifining Sfuer Heda Rijfee i nåftfommande 
Äpr må hållas /fåledessat boose Prefter/ Erono och fart / Hivar 
fempronde man fom effter waknligié fået i Rota föressvihnems 
nes ( Prefterftapfens nödeorfftigedränger vndancagnerockh hivar 
Pretenonde ther emot hooo Frelfebåönderna/icfe atenaft (Hem fom 
in om frifbecgmijlen/vrhan och innan räå och vådr åre boandes/ 
alideles effcer famma fått fom får eberta Haffucr brufeligie marit. 
Så wele och Sråderne Stöfolcket / Hivad Heder någon dåör eller 
bortryinmer ther aff/effcer ther taal och) tara fom hwar Stady i 
froot besvilltade/ aludhod) flådrs complet hålla: INivarigenom 
få modas at Rökfers Ameer til tand och IGan på cce anfebnlis 
ait fole blsfiva förflårdkee. XLT
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.