Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

benom igen / famme LB änfrap och Fredsfördrogk at flatfåfta och 
flyrckia / SÖnfrandes at Rijket motte hår bollas troggt och fås 
Fer, Drån aldenfiund han år och för tv för fevan råfadh i Kri:gh 
med fe Poler7om bivilkre förlep/vigång och efreAer man icke Fan 
fig allsting förfåfra/ Gå tiltroo wij fädecta fom thet bfirige Regis 
Kinga eccffter fom the ficfwa HäR aftee funna/ had high macke 
ZINaytoch Risfet ger åligger, thet grannarnuce och NNatocrncs 
tycke och olnckev få och alt annat theres tllftånd rätt tager i achev the 
och i lijfe motto tifdige förefe welesar ther af ingen oltgenbect drages 
in på Riffet,edler någor tuifålle förfuriies/.at opå bwarichanda annat 
behörhgit fået tålla Fådernefiandet fåfert & then fivan. 
oo IK. 
XVijfec elliefti gemecnat måft alla wåra grannar nu fåt 
wapn och full tilvuftning/ få ar Elden til on floor deck brinner 
fring om Sveriges grånker / eler fw ite longde ther ifrå/ och 
tveriden nu flarcfare och merra/ och iv medb mycket ncer förbies 
trar modpD år weftade i figh fidff /få ar ebefje frifgen icke låreclis 
gett fynas afflåpa funna/orhan floor förandring: &å ändock wif 
Inga tractater eller frifoelighe handlingar affrådes othan mecr 
ther til Ryrcke haffucsar man them för al ting brufa måtte: Eifivål 
medan fiendens decls obenågenheet til billighe fredsmedel / decta 
fiveck och bedågerif åre of; aff förre tifdher nogfamptbefende / thet 
wij på fädane tractater intet faft Haffue at byggia/2y håle wvijför 
ehe rådeligaftsvar Beensehjtvfenr och Feftningirue tijorge båteres 
och bygges/fampe mecdf nödcorffeer förförias och behörligen bes 
fårdias/fedban arRijfsene Stkepzflota hålles ferdigh/medh månge 
och gode Skep/Gtyden/ Amunition,Fol f/och all annan nåde 
torffewålförfedd/ och i cn Eummeaz at KRifet på alla fidor fåte 
tes i then poftur til £and och twacn/ ehe wijimoor all hendelfe åre 
beredde och mechrigeside alenaft wår egen fåferbeet at prxftera, 
pehan och ac fömma andre mårePBenner och "Gundsförwanter til 
ondfåcnings möra faran på wåghen/ocg affhålla frijgslogan thee 
han
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.