Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

år blifwen frånev Bafmer tager och brofar ännu Esveriges Kotuns 
ge Titel och BVapn, Eller år worren af Rykfens RÅdH och Etåns 
ber ordenteligen defignerat , Od tå tEwåil alt in: til fin fröning 
ide annars ån onder vefforat Konungs nampn och Titel regerat/ 
ij tå tvifla mofie omnåget igenom fårane FridseraÅater fan 
vara at förråttra ; Fefedefte mindre, mådan hans Manu: Konuns 
gen i Frandiifes Såoch Ehurfurfen off Brandcburgh Churfure 
fetige Näde/ bafiwe dects genom deres ankbniige Gåndebudkdeels 
Ordf och Etrifwefer hoos of anholta tåtetr, och begåratsat man 
örtstractaten reafftumera och förfökia fFulk/om någre modal til 
frid och förlifningseller och ftilleftåndg förlångering finnes motee 
derea Diclp och orderhandling der vrbr anbiudandes : Hwarföre dem 
til refpect och åhras aticke förfumsma etter låta förbilgåå tbe mes 
pel fom Cndh teckes ac förcka til ac bringa Fåderneflandet een gång 
i fridf och rootigheet, och afityra att CEhriftet blodg vebgiutelje, Så 
bofle wif goft twvara/at en tractat medh the Påler icke vtflåås , vran 
fafl mecre oc Commiflarier motte förordnas / och therigerem 
motte förföfiag/om tvcderparken til vågon vedeligh/fåfer och god afs 
Bandling fan bracht warda, Efter fom mwij baffive Regerngan/iges 
nom wåre deputerede afffynderligh optåcke / huru midt wif mecna 
mid sbenne tijd ther ochi wara ar gåås har wid wij och låta beroosoch 
hat öfrige Regeringen committera , medh Rykfens Nådg Råd 
ä'cdes at anflella/ fom hennes Kongl: Dis. och Rijkfenrs bögbeet / 
fåferbeet/gagn och wållferd fan fordra och fråfuia. 
VILT. 
wadb Rifffens Stat på then DÖftre fydan- wedfommers fåfom 
v:j gicrna fårnimme ; ac Storfurften i Kyfland , hafwer i förledng 
200v / fiver H:K:DR3: dddh honom är blefwen flindgiord / förfåndg 
fine Såndebudh bjt insat diflaga Kongl:sMis:dådp och H. Daytts 
fin fora och) fig utbudit at bolla mår ffapen och fördraget, fom emels 
Jan S3:Sabl: A:Maytt: och honom vtpråtrat år z Nå befinne mis 
iwål giord waravat , Mans, Såndcbud åre nu kdan affernane til 
ofom
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.