Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

reputation ther i tvara recommenderat.; Går mening om 
$ridgconditionerne oh FåderneflandgensInterefie,hafivr mij/ 
igenom twäre deputerade, Nijffens wållföroronade Regering före 
froligen gifiwit utfänna Nån fåfom tiden och tilfållen icke alle fun 
ne afffesoch Intereffenterne thesförujan åre monge, Så fålle 
tvif fädant lc nil Regeringen mid Risefens Rådgs rådhsar ändra och 
förbåtera/fom the finnasd. Kongl:iWiantt:ockh Fåderneplandet nyts 
tigt wara och nådigt. I medler etsd ar alt til en god ånda föras fan/ 
och inter mindre 5. Kongl: Mantt: och Eronau, ån andra (hes 
RBundteförmanter och interefferede Evangetiffe Stånder blifva 
tilbårligen någde och förfåfrades wele wif/ få här effter fom hår til 
sara willige och oförerutne at Hictpa til Kriges vthfdrings och til HN). 
Kongl: Days: och NRijffenrs tienfF all wår förmåges Lijff och wålls 
fård gierna opfåttia och Bafiva sin 
AGif wete of och ther brede widbar påminna Hwad ocnigbect och 
Findffap/fom en erjd lång emellan of och the Påler warie Hafrvcr/ 
Hå endoch åtföillioge fremmande Porentater och Republiker baffs 
tvc figh får therta wiulages förmeldift Fomgstractater, fådane wåre 
tråter / och ther opåfolgde längwarige frijgh at biflåggiar Såbhaf: 
wer doch alt hår til intet mere Funnat erhollas / ån ar wapricn åre 
påbåre fijder blefne til en tifo ophåfne / Aroilfen mwapachoila dar 
filgfänd Ufommande Scmmar IHr 16 35. löper fil ända tå tif 
åter på nyt mojte taga lwapnen igen / få frompt i medier tijdb icke 
någer annar förbjönng fan aftantlat warda. Så mdodh når wif 
bervachea wåre tråtora fioorbect ech wicktighert / fifom och the 
Polers födwanhae procedurer : och fonnerbect at ekenne Konuns 
gen I Päland firartfur fin HerFaders Konung Sigifmunditdid'/ 
emot tHen råte och fetwana fom nägot Konungabarn i Smeg 
figh någen finn hafiwer tord tilmåta / för ån tfen efter Sweriges 
Lagb och Ruffene rått och fdwane fin (EM omdiantr igen hade af 
Jagt ; Och jäldes med Rijffeno Stånders fampeyce tolenniter 
55 ilj År dblife
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.