Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

fåferbet och wållftånd: Så och nårtvarande Rijefens Stat til yrdkis 
och tijfa,gådr Regeringen ite nrg och gunfligt bisftånd. | 
NÄR Fäderneflardgens egen HremStat, förnimme wif mid bus 
attad/och tacke Gudh/atimroch han bafivcr förmodetft S. Kongl? 
Drante:Haftige boreryckiande / litet wåre fafer och titftånd icfe Iis 
tet fättias i fara/ och gifwit märe Fiender Rocre hopp til ar föra fine 
förehafmande till ända; Så H.fmwer har doch kfwel alt Hår tilvnders 
ligen vppshållet Sweriges och) tha Bundsförwantters wapn i 
Tyftland / och gifuit åehfFillige kaer och vi&orier, och ide låtet 
wäre Fiender nååtheres opfåätochan faft mera theres wåfende förs 
fiwagat, och wår faaf förflåreft och birrat; Och vanfect wij fäledes 
Bafwa gott hopp at thetpåbegynte mårcf fan Nåft Gud nådige bifs 
ftånd/igenom mår och wåre "Bundzförwanters och Vänners wapn 
och tilfictp til en god åndffap wåll blifva vthförd : Så åre wij doch 
på vår filjda i ehen mechning / at ingen (ofitigh od) reputerligh oc- 
cafion tif een fridlig affhandling båår orflits,fårmide then Hd. Kon: 
Manttroch Rifffena Höghect/ mwållfård och fåferheet år tildrågeligb/ 
och Frenden ther til Hafsvir något alljrar och) begårelfe. Såom nu 
RijEzTCanglåren Her Axell Hrenfrierna är fr ehjetta gifmwin fulls 
mache och Inftru&tion , at tage PD. Kongl: D:6.och Rykfihs In- 
tereffe i achtsoch ice alleneft fictffwe Eriget och alle andre Fracta- 
ter med Stånderne i Tyffland och flere Konungar och Republi- 
ker, vifan och /Cfå offta och någen fan nåds:) ficlffwe Fridstracta- 
ten med Ficden på PN. Me:ed) Rijkfens wiagner at föreflå och di- 
rigera,btvar md tbet och ännu förblifmer: Alefå år of och färt at 
förnimma / thee ingen occafion at gåra på tbetta frisget en fåfer 
och Alrhig vegång år af Honom vihelåren tworden/Effter fom mij och 
givna höra och fie/ ar Hans Mee: Konungen i Danmarks tilbudne 
onderhandlng år axl then ända wedertagen / förmodandes at hans 
Moytt:fåfom en Chriftelig Porentat, god wån och Iraboer fig läs 
ber SJ, Kongl:Ma:och) ehenne Nadorkar Ebronones båfta/åhre och 
ftepu-
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.