Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

kal vehi KJentes May.ssRifffens Föreffåndares ohRådus,Så 
och fampelige Collegiernes nåriwary / för årt Ban fig med någe 
Regerings myudigbect idland dem andre defartar/ Då fedan på nåt: 
fölliande Almäånne Mörhe Ball wara plidheig famme Ed fom tje 
andre / in för Jennes SMay:e: Rifffens Föreflåndare / Rådh och 
Gtånder, tijffligen ar gidras Efter fom och der någen wedk ens ca 
annars Högh Embieefmåns frånfåde, blifer ordencligen feefter til 
famme Emdcee / fal cy måge defaree figh med Embece eler Föres 
fränderfbapede/för ån Han Ecd/ fom fagdt år,afftage haffiwer / Med 
mindre Han tilförende den andras flålle betråde / och Ecd ent gång 
giordt Hade/ doch fall Han icke defte mindec/ når han tilit aftb: båge 
Embeten fallas/famme Ecd på nyc in för Hennes Manttz och Rijks 
jens RÄdHh oh Stånder ar gidras Myldig wara, SImwilke nu idland 
dem andre af Råde / fom icke perfonligen ehe höge Embeten bektåders 
och doch wid någens dåd och frånfålle clear i någene fråntwari d0er 
fiufdom hans fledle effterOrdinancen föreråder,eöe eler den fEoleot 
Jå wara pliheige famme Eed in för Hjennes Maytezs Rijffens Före 
fråndare och Rådet fampe Collegierne at gidra7 dec han fåoffta 
han vehi fädane fall at bijmwiftas Regeringen, fordrader warder/ fig 
Söreftändernes och höge Emberens pliche och Infite i alla marto tid 
och fat effeervåsta och bequåmas fedan famme fin Ecd och förplidsa 
telfe order Hand och Scael åfiwergifiva och isantiwarda, Medan wij 
mi på förbanr gode Herrero Rirkfens Föreftåndarcs trobeck/ flijt och 
redelighect Hennes Nan: Rijbet och Of hola förfåkrade / IVij 
och derhoos mål funne definna/at the en fädan förbarcligs afwundye 
full/föreretelig.mödefam. fiwår och tung börda inter fune vtftå/föra 
eller vrhårda/ med mindre de vdbårligen biifira authorsferade,och 
Dercs myndigheet/ mac ,refpeå och AIByrdning fraffuge of LP 
weed macht bollen : <»y lofwe och förplichte mwij Of på Kijffenss 
mwär/ och) måre Medbråders wågner/ Hårmedb det traffrigft fådane 
fee fan och mååvat wijivete ochi 5, ANS wår alernådige Orotte 
nings och Fröfens ompndige SHr a och Hafiva förbite fem Rijtv 
'  fens
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.