Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

wedp eft fom i NsrEdping Anno 1604. om Koninge Dotter 
Fröken på thecca faller år defucersody fedhan i StockHolin Anno, 
15276 wedb Fkumnes M:6b. förfle delgnation är förofffkrdar. 
[1 SS 
På ther nueche Polniffe praRifer tHhefte båtere måghe vndans 
båyas/och alle andre otijdighe och förfångelige difcurter afjffås 
Fas / tå förflare tvij Får medb på nyc/ och cen gång för alle oprepe 
pe brvadb offea får eherta år Fede/ ar Konung Sigilflmundit Pås 
fand Barn och aFfåde / leffiwande «ller effirkommandsvingar Råd 
eller våttigdeer Haffuareller Haffua funnes etter föole/ nu beller i 
framtijohen/ på Smeriges Erona? någen Provincie fom ther vits 
der ligger/ eller någen rårtigheet i Land/ YGaen eller Bod 7 ins 
nan någen Provincie aff äder eller nyligen lagd onder Sweriges 
Efrono/- vethan åre och ffole blifwa thes förtuftige och förfallne 
til ewårdelighe tifdber. Ingen /ehoo och Han år,född eder wftandes 
pnder Stveriges Crono och thes böghece/ dvifte fiad iller vn 
der flå figHh/at föreflå/ Hemligt eller vppenbarligen/idbland månge 
eller fåå/ nya mindre talmenne Nädhflagd eder MårensetHee 
någen aff Konung Sigiflmundi Afföde ffulle cragas til Sweriges 
Konung/eller vplåtas någen våtrighere innan Eronan eder thes 
Provincier. Qnderftår figh någon håremor ar gåra/och blifiver 
logaligen Sffuermgader och tilbundens ftåndeFörrådare ftraf: och 
fädant vthban alla nädher/ Od then ther wectseder förfarit beffuers 
och tcfe giffuer i tpdhritbenna / blifive acdhtat lijfsgodber nd6 
then andra/ och tände famme flvaff/och blifiwe Hårvtbinnan mål 
jacdhttaget och fulfölgde, Hrvaddi Övrebroo Anna 1617. och fidft 
i Stofholm Anno 1633. ther öfuer år föras ftrdar. | 
, IT . 
JBijmoete och mål aff h ertat önffa/ e$et fioflore SB, Ko 
Mert hadde mår fålenge leffuar/ arthen Hegemenk Ordinan- 
ce, fom aff SI. S.K Ne Haffuck warik vursr benderz 8 år 
”  effter
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.