Full text: Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Som aff them eenhellelighen giordes, på then Rijksdagh som höltz vthi Stockholm, then 29. Julij, Åhr M. DC. XXXIV.

medge Furftinna oh Fråken/ Fröken Cyr irsTina GS, 
KR. DS Konung Gusrar then Andres och Stores Dotter/ 
förSweriges/ Börhes oh WMendesviforadeDrotining chArfs 
furfinna/ Etorfurftinna ochi Finland/ Hereiginna til €ftland 
och Carelen/Fråken åffiwer Fogermannelands wir alernådigfte 
Oroining och Fröfen: IG loffue oc fåock förplidste of. wåre 
effeerfommande Rijfsens Stånder ; OBndverfåter och Jubyggtar 
re/at twvifivele och fFole/ife mindrei thefe Hennes M:>Lmyns 
dige ähr, ån framdeles wedh thes inträdande KRegerina/buvijfa 
AD. M:t, altrohece och tenft/ ftyrckia H. MN: 5 och Nijffens 
Rått,och för Hennes M:s. och Fådberneslandfens fkul Haffue 
ofparde och vpfat twårt Lif teffuerne och all förmågosföfom ålrs 
lighe och erogne Stånder och VBnderfåter ägnar och bör / och 
åre förrige afffrever och förylidheeljer år lijfmårigde: Of och 
Riffec förbehållandes / ar then tijeh Hennes INte» fommer til 
fine mogne och myndighe åhr.hon och tå / förr ån Hennes DUurer 
i Regeringen trådher/ al förfåkra of och Rijfet på all wår, Risks 
3ens och Ståndernes Rårt, Råttigheter/Frijheeter och wålfångne 
Privilegieri Andeligitod) IGaNligic ftånd / fåfom chet i båfte 
form aff framfarncSmweriges Konungarsod ferdelvs S.K... 
Konbng GusTaAF then Andre od Storegiorde år och redeligis 
nned. 
Hvar och Hennes DN: ter. tees i framtijden mwerh hes angåens 
de äbr at försvandla fitt eenflighe tänd och råda til Gifftermål/ 
tå flånde fådant til H), M.s eghetgodhiycke/ deoghfäledes och 
medd veherycke förbehåld/ ar Hjennes Mayt. tager figh Man effs 
ter och med RNijffens Nådg och Stånders friftvilige RådH och 
famtycde/hwarvibi fåfom Hennes M:s eget och Rijffens Ståns 
berg interefle förnemNgft deftär / altfå hmwarfen Haffuer någhon 
anvan eller (Fal baffua ther veht ar fånvarvihan flånde enfakdeligen 
Mt NS ip d sved
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.